Редколегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Венгер Віталій Васильович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Романовська Наталія Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу фінансів реального сектора, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Член редколегії

Бондаренко Юлія Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, Національний університет харчових технологій
Член редколегії

Бублик Євген Олександрович

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин, Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
Член редколегії

Гахович Наталія Георгіївна

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу промислової політики, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Член редколегії

Глонті Владимір Джумберович

доктор економічних наук, професор, керівник служби забезпечення якості освіти, Батумський державний університет імені Шота Руставелі, Грузія
Член редколегії

Захарін Сергій Володимирович

доктор економічних наук, професор, державний секретар, Міністерство освіти та науки України
Член редколегії

Калина Вікторія Сергіївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Член редколегії

Камбулова Юлія Вікторівна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, Національний університет харчових технологій
Член редколегії

Клапків Юрій Михайлович

доктор економічних наук, доцент, доцент факультет економіки та соціології, Лодський університет, Польща
Член редколегії

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна

доктор технічних наук, доцент, Директор Навчально-наукового інституту харчових технологій, Національний університет харчових технологій
Член редколегії

Кричевська Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектора інституційної економіки відділу економічної теорії, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Член редколегії

Кушніренко Оксана Миколаївна

доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу промислової політики, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Член редколегії

Мельничук Наталія Юріївна

доктор економічних наук, доцент, фінансовий аналітик, Наукова громадська організація «Пошукова та екологічна геохімія»
Член редколегії

Недзьолка Павел

доктор економічних наук, професор Варшавської школи економіки, Польща
Член редколегії

Осейко Микола Іванович

доктор технічних наук, професор
Член редколегії

Пойда-Носик Ніна Никифорівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
Член редколегії

Полінкевич Оксана Миколаївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний університет
Член редколегії

Применко Владислав Геннадійович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»
Член редколегії

Рамський Андрій Юрійович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка
Член редколегії

Ткач Іван Миколайович

доктор економічних наук, професор, начальник центру оборонного менеджменту, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Член редколегії

Ципліцька Олена Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу промислової політики, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Член редколегії

Чижевська Марина Борисівна

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Член редколегії

Шевченко Ірина Іванівна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів, Національний університет харчових технологій
Член редколегії

Шевченко Олена Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»