Вас вітає ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

"Міжнародна асоціація науковців"

Головною метою створення Організації є розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграції його у світовий науковий простір шляхом якісної публічної комунікації вчених для обговорення інноваційних ідей та проєктів, розгляду сучасних проблем розвитку науки та визначення шляхів їх вирішення, обміну досвідом, просування науково- дослідних, освітніх проєктів, організації численних наукових заходів по всій Україні та за кордоном (в т.ч. симпозіумів, конференцій, дискусій, круглих столів тощо).

Діяльність Організації спрямована на реалізацію наукових та інтелектуальних інтересів України, провадження видавничої діяльності, заснування наукових та інших видань, опублікування та донесення наукових результатів до вітчизняної і світової наукових спільнот, організацію стажування та підвищення кваліфікації громадян як в Україні, так і за її межами, проведення тренінгів, майстер-класів тощо, сприяння укладанню міжнародних  договорів щодо залучення іноземних лекторів в українські вузи для поширення світового досвіду, пошук ґрантодавців як в Україні, так і за її межами для розвитку вітчизняної науки та техніки та іншу діяльність, пов’язану з розвитком науки, техніки та виробництва.

Міжнародна асоціація науковців створена у 2021 році.

Перевірити МАН в реєстрі