NEWS

30.08.2023 р. опубліковано том 2 №3 Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

30.05.2023 р. опубліковано том 2 №2 Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

28.02.2023 р. опубліковано том 2 №1 Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

09.12.2022 р. Громадська організація «Міжнародна асоціація науковців» провела І Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи».

30.11.2022 р. опубліковано третій випуск Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

10.10.2022 р. Електронне наукове видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» наказом Міністерства освіти і науки України № 894 включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями:

051 – економіка;

072 – фінанси, банківська справа та страхування;

073 – менеджмент;

076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

292 – міжнародні економічні відносини

30.08.2022 р. опубліковано другий випуск Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

29.05.2022 р. опубліковано перший випуск Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

19.05.2022 року отримано ISSN 2786-5827 на випуски Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

13.05.2022 р. отримано СВІДОЦТВО про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

11.06.2021 р. засновано Громадську організацію "Міжнародна асоціація науковців"