Політика антиплагіату

Автори, які подають рукописи статей до «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» погоджуються з тим, що стаття написана ними особисто, раніше ніде не публікувалася і готувалася спеціально для цього видання.

Для всіх надісланих матеріалів визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, а саме: https://unicheck.com/uk-ua. Мінімально допустимим рівнем унікальності тексту вважається 75%, тому в разі його недоотримання, стаття повертається авторам разом із протоколом перевірки.

До форм плагіату відносяться:

використання (дослівне цитування) будь-яких матеріалів у будь-якому обсязі без посилання на джерело;

використання запозичених зображень, малюнків, фотографій, таблиць, графіків, схем чи будь-яких інших форм графічного представлення інформації без посилання на джерело;

використання без письмового дозволу матеріалів, автори або правовласники яких забороняють використання своїх матеріалів без спеціального узгодження.

До форм некоректного запозичення відносяться:

відсутність графічного виділення (в лапках) дослівного цитованого тексту за наявності посилань на джерело;

некоректне посилання на джерело або неповний склад його бібліографічного опису, що перешкоджає їх ідентифікації;

посилання не на перше джерело запозиченого тексту без явної вказівки на цей факт (помилка у визначенні першоджерела);

відсутність посилань з тексту на джерела, наведені в пристатейному списку;

надмірне цитування (за наявності посилань на джерела та графічного виділення цитованого тексту), обсяг якого необґрунтований жанром і цілями статті.

За наявності некоректних запозичень всі випадки такого запозичення розглядаються індивідуально.

У разі виявлення доведеного факту плагіату в статті, що вже опублікована, її автори позбавляються права публікуватися в усіх наступних номерах електронного наукового видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології», а сам текст вилучається з архіву офіційного веб-сайту видання та з інших місць публічного розміщення, відповідальність за які несе редакція «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології».