Авторське право

Права автора.

Авторам щодо їх творів (статей) належать виключні права на використання твору.

Для оприлюднення твору (публікації та поширення) автори передають «Науковому віснику Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» виняткові права на його використання, зберігаючи при цьому значні права за власним використанням і поширенням своїх творів (статей).

Редакція «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» поважає і підтримує авторів в їх прагненні показати значимість своїх досліджень і донесенні їх результатів до наукової спільноти.

Автори передають авторські права виданню, але залишають за собою право на наступне: використання своїх статей для особистих цілей, в рамках своєї організації і з метою наукового обміну, із зазначенням посилання на версію запису статті на веб-сайті видавця:

патенти, товарні знаки та іншу інтелектуальну власність (включаючи первинні дані досліджень);

належне зазначення авторства і джерела щодо опублікованих робіт.

 

Права, що надаються «Науковому віснику Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології».

 

Автор надає «Науковому віснику «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» такі права:

виключне право на публікацію, поширення статті та видання прав третій стороні, в тому числі, в комерційних цілях;

право на відтворення і поширення в будь-яких форматах і засобах масової інформації (включаючи електронні);

повноваження для захисту авторських прав у разі їх порушення третьою стороною.

 

Захист авторських прав.

 

Виключне право на використання твору (статті) належить лише авторам або правовласнику (виданню) і, відповідно, будь-яке використання твору (статті) без їхньої згоди (за винятком використання в наукових, освітніх, культурних та інших цілях) є порушенням авторського права.

«Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» вживає всіх необхідних заходів для захисту авторських прав.

Редакція «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» рекомендує авторам своєчасно сповіщати про виявлені випадки плагіату, шахрайства чи інші порушення авторських прав.

Політика відкритого доступу.

«Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» дотримується ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

«Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» є виданням відкритого доступу (Open Access), тобто знаходиться у відкритому доступі і робить матеріали доступними в режимі реального часу до наукових статей на офіційному веб-сайті електронного наукового видання у розділі (Архів).

«Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» приєднується до ініціатив, декларацій і заяв з відкритого доступу до наукового гуманітарного знання: Будапештська ініціатива 14.02.2002 р. (Budapest Open Access Initiative – ВОАІ), згідно з якою автори і власники авторських прав таких вкладів надають всім користувачам вільний, безповоротний, всеохоплюючий і справедливий доступ і право використовувати, поширювати, передавати і демонструвати роботи публічно, а також створювати і поширювати похідні (вторинні) роботи в будь-якому цифровому середовищі для відповідних цілей за умови відповідної вказівки на авторство, а також право друкувати невелику кількість екземплярів для персонального використання.