Терміни опублікування

Стаття розміщується на офіційному веб-сайті «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: Економіка та управління» протягом 10-ти робочих днів після підписання видання до друку. Після остаточної верстки номера – електронне наукове видання буде розміщено в наукометричних базах, а автору статті буде надіслана електронна версія журналу у pdf форматі.

Додатково автор може замовити сертифікат в електронному або друкованому вигляді, що підтверджує розміщення статті у «Науковому віснику Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології».

Випускам та всім статтям «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» присвоюється ідентифікатор цифрового об'єкта DOI.