Покриття матеріальних затрат на публікацію наукового видання та привілеї

Подання рукопису до «Наукового вісника Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» є безкоштовним за умови запрошення автора до публікації редколегією.

Публікаційний внесок фіксується заявою автора з вказанням її обсягу та надсиланням на е-скриню (e-mail: redactor.mango@gmail.com). Рішення про надання пільг і привілеїв авторам публікації приймається головним редактором або заступником головного редактора наукового видання та повідомляється авторам. Публікаційний внесок розподіляється допублікаційну підготовку статті, публікування статті, на покриття затрат з підтримки хостингу сайту редакції наукового видання, на присвоєння ідентифікатора цифрового об’єкта DOI кожній статті та інших ідентифікаторів видання, оплату за входження до реферативних баз даних, виготовлення сертифікату про опублікування статті за вимогою та інші витрати, пов’язані з підтримкою функціонування наукового видання.

Нині публікаційний внесок становить 800 грн. (без обмеження в кількості сторінок), сертифікат в електронному (.pdf) форматі, що підтверджує розміщення статті – 100 грн., друкований екземпляр сертифікату, що підтверджує розміщення статті – 150 грн. (без урахування поштових витрат).