Анонси

Шановні колеги, науковці, освітяни, докторанти, аспіранти!!!


Редакція журналу "Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології" запрошує опублікувати результати Ваших досліджень.
 
Наразі формуємо черговий випуск (ТОМ 2, №2). 
Приймаємо статті до 10.05.2023 року. 
Дата виходу випуску 30.05.2023 року. 
 
Відповідно до Наказу МОН України від 10.10.2022 року "Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології" (ISSN 2786-5827)  включено до категорії "Б" переліку фахових видань України за спеціальностями:
051 економіка,
072 фінанси, банківська справа та страхування
073 менеджмент
076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність
292 міжнародні економічні відносини
 
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-ministerstva10102022
 
 
Статті потрібно подавати через сайт:
https://man.org.ua/nv/index.php/about

Кожній публікації присвоюється DOI.                                        

Статті публікуються українською чи англійською мовою (змішаними мовами). 
 
Умови опублікування див. https://man.org.ua/nv/index.php/about/6
+38 (068) 052-63-78
Email: redactor.mango@gmail.com

Долучайтесь до нас!
Прохання повідомити вказану інформацію колегам.

З повагою, редакція наукового електронного видання "Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців.Серія: економіка, управління, безпека, технології"
 

09.12.2022 р.  Громадська організація «Міжнародна асоціація науковців» провела І Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми науки та освіти: реалії та перспективи».

                         Інформація про конференцію :https://man.org.ua/conferences.html       

 

30.11.2022 р. опубліковано третій випуск Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології. 

                          Третій випуск :  https://man.org.ua/nv/index.php/about/issue/view/3

 

10.10.2022 р. Електронне наукове видання «Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології» наказом Міністерства освіти і науки України № 894 включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями:

051 – економіка;

072 – фінанси, банківська справа та страхування;

073 – менеджмент;

076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

292 – міжнародні економічні відносини

 

30.08.2022 р. опубліковано другий випуск Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

                           Другий випуск: https://man.org.ua/nv/index.php/about/issue/view/2 

 

29.05.2022 р. опубліковано перший випуск Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

                           Перший випуск: https://man.org.ua/nv/index.php/about/issue/view/1

 

19.05.2022 року отримано ISSN 2786-5827 на випуски Наукового видання Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології.

 

13.05.2022 р. отримано СВІДОЦТВО про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції