ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Віталій Венгер Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0003-1018-0909
  • Наталія Романовська Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0002-1377-7551

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-2-4

Ключові слова:

українсько-китайське співробітництво, космічна галузь, науково-технічне співробітництво, інвестиції, інновації

Анотація

Вступ. Китай вже давно увійшов у престижний клуб космічних держав і наразі в окремих аспектах є найпотужнішою космічною державою, якій вдалося не просто розробити стратегічний план із підкорення космосу, а й неухильно дотримуватися його виконання крок за кроком. Згідно з офіційними документами, прийнятими Держрадою КНР, космічна програма є надзвичайно важливим напрямом національного розвитку країни. Особливо це стосується амбітного завдання Китаю – стати лідером у наукомісткій промисловості світу. Більш конкретні цілі розвитку космічної програми визначені п’ятирічними планами розвитку країни, а також національною стратегією розвитку. Проблемам економічного співробітництва між Україною та Китаєм присвячено багато наукових публікацій. Проте більшість питань стосується активізації українсько-китайського співробітництва в торгово-економічній, науково-технічній, інвестиційній та промисловій сферах. Водночас поза увагою дослідників залишаються питання щодо співробітництва у такій наукомісткій галузі, як космічна, що обʼєктивно актуалізує даний напрям досліджень і потребує додаткового опрацювання.

Відповідно метою дослідження є аналіз та оцінка українсько-китайського співробітництва у космічній галузі з метою визначення перспектив їх подальшого розвитку. Особливе значення приділятиметься можливостям космічної галузі України та інтересам Китаю.

Матеріали та методи. Теоретико-методологічну базу досліджень складають наукові праці, методичні дослідження провідних українських та зарубіжних вчених. Дослідження наукових проблем пов’язаних з активізацією українсько-китайського співробітництва в космічній галузі проводилися за допомогою критичного та наукового аналізу, методів наукового узагальнення та систематизації, індукції та дедукції при визначенні причинно-наслідкової залежності між внутрішніми та зовнішніми чинниками, що впливають на двостороннє співробітництво у космічній галузі. Результати дослідження, висновки та рекомендації обґрунтовано на основі інтегрованого підходу.

Результати і обговорення. Україна – одна з небагатьох країн світу, що має замкнутий технологічний цикл ракетобудування, починаючи з ракетного палива і закінчуючи ракетами носіями та космічними апаратами, в галузі існують проблеми, які потребують розвʼязання. Це – насамперед – значна диспропорція між рівнем космічного потенціалу та його впливом на вирішення актуальних загальнодержавних і суспільних завдань. Основні причини виникнення проблем повʼязані з тривалою відсутністю ефективної державної підтримки у сфері космічної діяльності, а також необхідністю її реформування.

Одним із напрямів поглиблення міжнародного співробітництва у сфері космічної діяльності стала Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях, підписана ще в 1995 р. Серед основних напрямів такого співробітництва можна виділити: дослідження, виготовлення, виробництво і випробування космічного літального апарату; дослідження, виготовлення, виробництво і випробування засобів носія (доставки); наземні засоби управління та вимірювання, контрольно-вимірювальні комплекси та обʼєкти експериментальної бази для моделювання та випробування космічної техніки в наземних умовах; дослідження навколоземного середовища, космічне матеріалознавство, дистанційне зондування Землі та іншу сферу, що має взаємну зацікавленість. Доведено, що поглиблення міжнародного співробітництва у сфері космічної діяльності з КНР є перспективним як для України, так і для Китаю. Це обумовлено тим, що сьогодні Україна у космічній сфері володіє усіма складовими – науковою, технологічною, виробничою і кадровою – для здійснення повномасштабних космічних проєктів. У свою чергу КНР у багатьох напрямах, у тому числі й космічному, наздоганяє США. Крім того, КНР продовжує збільшувати інвестиції в дослідження і розробки та швидко скорочує технологічний розрив, залучаючи у свої проєкти дедалі більшу частину внутрішнього виробництва, а також створює нові ринкові сходинки для підтримки вітчизняного виробника.

Висновки. З метою поглиблення українсько-китайського співробітництва у космічній сфері запропоновано активно залучатися підтримкою китайських компаній збільшуючи кількість комерційних замовлень космічної діяльності; створити пільгове оподаткування для підприємств космічної галузі і тих, хто інвестує кошти у розвиток науки; створити умови для зменшення термінів окупності інвестиційних проектів космічної галузі шляхом введення проектного фінансування; підвищити ефективність використання космічного потенціалу України для вирішення актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного і науково-освітнього розвитку суспільства; ввести прозору систему інформаційної відкритості космічної діяльності, щодо розподілу інвестиційних коштів, інформувати інвесторів про перспективи та очікувані результати діяльності, публічно виставляти фінансові показники діяльності наукоємних підприємств.

Посилання

China goes to heaven: China's military space projects. Defense Express (2021). URL: https://defence-ua.com/army_and_war/pidnebesna_jde_v_nebo_vijskovo_kosmichni_proekti_kitaju-2532.html

Borzenko, D. (2019), “China's space policy: the path of a million li. ADASTRA Analytical CenterADASTRA”. URL: https://adastra.org.ua/blog/kosmichna-politika-kitayu-shlyah-u-miljon-li

BBC News Ukraine, “Chinese space program: what is known about it”. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46750901

Kiktenko, V. O. (2018), “Space horizons of China's socio-economic rise”, Ukrainska asotsiatsiia kytaieznavtsiv. URL: https://sinologist.com.ua/kiktenko-v-o-kosmichni-obriyi-sotsialno-ekonomichnogo-pidjomu-kytayu

Loiko, V. V., Ramskyi, A. Yu. (2018), “Economic cooperation between Ukraine and China: realities and prospects”, Efektyvna ekonomika, vol. 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6573

Zakharin, S. V., Li, Inin and Van, Ventsian (2016), “Intensification of Ukrainian-Chinese economic cooperation”, Naukovyi visnyk Mukachevskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 2(6), pp. 28–32.

Honcharuk, A. Z., Kobzarenko, A. M. and Mykal, O. K. (2011), Priorities of Ukraine's policy towards Asian countries: analytical report / ed. O. V. Lytvynenko, NISD, Kyiv, Ukraine.

Yatsenko, O. M. (2019), Trade and economic cooperation between Ukraine and China: opportunities and threats. Ukrainian Association of Chinese Scholars. URL: https://sinologist.com.ua/yatsenko-o-m-torgovelno-ekonomichne-spivrobitnytstvo-ukrayiny-ta-kytayu-mozhlyvosti-ta-zagrozy

Sidenko, S. and Nevhad, A. (2016), “Ukraine's international cooperation in the field of innovation”, Stratehiia rozvytku Ukrainy, vol. 1, pp. 172–176.

Foreign policy audit: Ukraine – China. Discussion note (2016), Instytut svitovoi polityky, Kyiv, Ukraine.

Lazorenko, K. (2009), “Defense Minister Yury Yekhanurov's visit to China begins today”, Economic news. 13.01.2009. URL: http://state.eizvestia.com

Ukraine's space activities: results and prospects (2002). NKAU. URL: www.space.com.ua/pdf/booklet_kdu_ua_all. pdf

Anysenko, O. V. and Babina, D. O. (2018), “Development of the space industry in Ukraine”, Ahrosvit, vol. 11, pp. 55–59.

About approval of the Concept of realization of the state policy in the field of space activity for the period till 2032 (2011). KMU. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-%D1%80

Agreement between the Government of Ukraine and the Government of the People's Republic of China on Cooperation in the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space (1995). KMU. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_200

China strives for leadership in the space industry (2018). URL: https://blog.allo.ua/kitaj-stremitsya-k-liderstvu-v-kosmicheskoj-otrasli_2018-01-36

Ostashko, T. O. (ed.) Modernization of economic policy, development of spheres of activity and markets: in 4 parts. Part 2: Trade policy: prospects for Ukraine's participation in the “One Belt, One Road initiative”; NAN Ukrainy; DU “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy”. Kyiv. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/326.pdf

Chinese Piloted Programs – Project 921 (2021). Shenzhou. URL: https://www.globalsecurity.org/space/world/china/piloted.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

30-08-2022

Як цитувати

Венгер, В., & Романовська, Н. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКО-КИТАЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 1(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-2-4

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають