ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В СВІТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ В ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-2-5

Ключові слова:

технологічний парк, інноваційна діяльність, “крапки зростання”, економічний розвиток

Анотація

Вступ. Одним із стратегічних напрямків економічного розвитку України у воєнний та повоєнний період слід вважати розвиток інноваційної діяльності. Він забезпечує перехід економіки країни на більш високий технологічний рівень, а відповідно сприяє підвищенню конкурентоспроможності країни.

Конкурентоспроможність країни залежить від рівня розвитку технологічних парків, які можуть спеціалізуватися на розвитку однієї галузі (спеціалізовані технопарки) чи багатьох галузей (загальні технопарки), а також розвивати декілька галузей спеціалізації (напівспеціальні технопарки). Їх галузева структура представлена такими напрямками, як проведення досліджень у сфері технологій; надання інформаційних послуг; розвиток високотехнологічної промисловості, торгівлі високотехнологічними товарами, технологіями у сфері освоєння космосу та океану; виробництво нових матеріалів; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів.

При оцінці діяльності технологічних парків ми дійшли висновку, що вони повинні відповідати таким параметрам, як територіальне розташування, розташування в залежності від розмірів міста, розташування по відношенню до університету, загальна площа, яку займає технологічний парк, зелені зони, забудована площа (загальна площа усіх приміщень, які розташовані у технопарку), чисельність компаній, розташованих у технопарку, кількість створених робочих місць, базові та допоміжні послуги, напрямки діяльності, структура власності та ін.

Матеріали та методи. Інформаційну базу дослідження склали статистичні матеріали, нормативно-правові акти, національні програми розвитку технологічних парків. Позитивний міжнародний досвід розвитку технологічних парків можна використовувати в Україні у воєнний та повоєнний періоди з метою економічного відновлення країни.

Результати і обговорення. У результаті проведеного дослідження щодо функціонування технологічних парків в світі виявлено, що в країнах існують основні фактори їх функціонування (фізико-географічне розташування, економіко-географічне розташування). На відміну від країн світу в Україні існують фактори, які стримують розвиток технологічних парків, зокрема це наявність військових дій в зв’язку з нападом Росії на Україну. В зв’язку з цим розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в частині функціонування технологічних парків; розвитку мережевого співробітництва; залучення коштів від міжнародних фінансових організацій на програмних принципах та ін.

Висновки. На основі вивчення особливостей функціонування технологічних парків розроблено пропозиції щодо їхньої активізації в Україні у воєнний та повоєнний періоди. Значним доробком є розроблення пропозицій у напрямку запровадження механізму державно-приватного партнерства в технологічних парках в Україні, з урахуванням особливостей досвіду країн світу.

Посилання

1. Amosha, O. I. (2007), Aktyvizatsiia innovatsiinoi diialnosti: orhanizatsiino-pravove ta sotsialno-ekonomichne zabezpechennia [Activation of innovative activity: organizational, legal and socio-economic support], Donetsk, Ukraine.

Mazur, A. A. and Pustovoit, S. V. (2013), “Technological parks of Ukraine: figures, facts, problems”, Nauka ta innovatsii, T. 9, vol. 3, pp. 59–72.

Ukhanova, I. O. (2012), Rozvytok ta funktsionuvannia tekhnoparkiv: svitovyi dosvid ta spetsyfika v Ukraini [Development and functioning of technoparks: global experience and specifics in Ukraine], Atlant, Odesa, Ukraine.

Kovalenko, O. (2022), “Technology parks: essence, classification”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 38, pp. 35–40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-18

Ostashko, T., Olefir, V., Venger, V. and Boiko, O. (2021), “A Comparative Analysis of the Trade and Industrial Policies of Ukraine and China in the Context of the Obor Initiative”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 24(2), pp. 119–136.

Heiets, V. M. and Semynozhenko, V. P. (2006), Innovatsiini perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine], Kyiv, Ukraine.

Haliuk, I. B., Petryna, M. Iu. and Petrenko, V. P. (2015), Innovatsiini struktury yak prohresyvna forma realizatsii intelektualnoho potentsialu liudskykh resursiv derzhavy [Innovative structures as a progressive form of realizing the intellectual potential of the state's human resources], Ivano-Frankivsk, Ukraine.

The Law of Ukraine On Amendments to the Law of Ukraine “On the Special Regime of Innovative Activities of Technological Parks” and other laws of Ukraine. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3333-15 (accessed January 02, 2022)

Law of Ukraine “On cross-border cooperation”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1861-15 (accessed January 02, 2022)

Boiko, O., Vasiutkina, N., etc. (2020), Mekhanizmy zabezpechennia innovatsiinoho pidpryiemnytstva v umovakh hlobalizatsii nykh vyklykiv [Mechanisms for ensuring innovative entrepreneurship in the conditions of globalization and their challenges] ed. L. V. Frolova, S. O. Yermak. Odesa, Ukraine.

Petryna, M. Iu. and Kochkodan, V. B. (2020), “Peculiarities of realizing the innovative potential of technoparks of the leading countries of the world”, Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 39, pp. 83–90.

Butorina, V. (2015), “Development of the production and technological subsystem of the innovative infrastructure of NIS in Ukraine”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 107–111.

Zrobok, O. O. and Makaliuk, I. V. (2017), “Technological parks of Ukraine: peculiarities of operation and foreign experience”, Suhasni problemi economici i pidpriemniztvo, vol. 20. URL: http://sb-keip.kpi.ua/article/view/103552 (accessed June 18, 2022)

Holovatiuk, V. (2017), “Innovative development of Ukraine in the context of European integration”, Nauka ta naukoznavstvo, vol. 3(97), pp. 33–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-08-2022

Як цитувати

Бойко, О. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРКІВ В СВІТІ ТА МОЖЛИВОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ В ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 1(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-2-5

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології