ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТУ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-3-6

Ключові слова:

аеропорт, інноваційна діяльність , концесії, соціально-економічний розвиток, державно-приватне партнерство 

Анотація

Вступ. У воєнний та повоєнний періоди для України особливої уваги набуває питання соціально-економічного розвитку на інноваційних засадах. Одним із таких важливих і перспективних напрямків в умовах сьогодення в Україні як рівноправного і конкурентоспроможного партнерства в системі міжнародних торговельно-економічних зв’язків може слугувати розвиток авіаційної сфери, зокрема у напрямку функціонування аеропортової діяльності. Фундаментом розширеного відтворення потенціалу аеропорту і його інфраструктурної складової в воєнний та повоєнний час є своєчасне впровадження передових інноваційних технологій на засадах ефективності та системності.

В реалізації успішної інноваційної моделі розвитку аеропорту, як свідчить міжнародний досвід, визначальну роль відіграє система державного регулювання, що оперує дієвими координаційно-інтеграційними, адміністративно-фіскальними фінансово-інвестиційними важелями та інструментами стратегічного, нормативно-правого і ресурсного забезпечення державної економічної політики. Натомість в Україні внаслідок нападу РФ у сфері розвитку аеропортів на інноваційних засадах в авіаційній сфері наростають тенденції критичного погіршення техніко-економічних  параметрів функціонування інфраструктури аеропорту. За таких обставин державним пріоритетом має стати вирішення надскладного завдання, яке полягає у завершенні війни, звільненні територій України від агресора РФ, відновленні соціально-економічного розвитку регіонів країни, відновленні діяльності аеропортів на основі інноваційних трансформацій, що потребує розроблення і реалізації адекватної вимогам та імперативам суспільного, науково-технічного прогресу цілісної концепції модернізації державного регулювання інноваційного розвитку інфраструктури аеропорту.

Матеріали та методи. Інформаційну базу дослідження склали інформаційні та статистичні матеріали, нормативно-правові акти, національні програми розвитку аеропортів. Позитивний міжнародний досвід розвитку аеропортів можна використовувати в Україні у воєнний та повоєнний періоди з метою економічного відновлення країни.

Результати і обговорення. У результаті проведеного дослідження міжнародного досвіду щодо функціонування аеропортів на інноваційних засадах виявлено, що в країнах існують основні фактори їх функціонування. На відміну від країн світу в Україні існують фактори, які стримують їхній розвиток, зокрема це наявність військових дій в зв’язку з нападом Росії на Україну. В зв’язку з цим проаналізовано міжнародний досвід функціонування аеропортів в воєнний та повоєнний періоди. Розглянуто особливості інституціонального забезпечення функціонування аеропортів, розвитку співробітництва та ін.

Висновки. На основі вивчення особливостей функціонування аеропортів розроблено пропозиції щодо їхньої активізації в Україні у воєнний та повоєнний періоди. Значним доробком є розроблення пропозицій у напрямку запровадження концесійних угод в Україні, з урахуванням особливостей досвіду країн світу.

Посилання

Kuzmenko, L. H. (2021), “Rehuliuvannia diialnosti aeroportiv: svitovyi dosvid” [Regulation of airport activities: world experience], Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 121(II), pp. 209–226.

Chyhasova, N. M. (2007), “Upravlinnia aeroportamy v suchasnykh umovakh” [Regulation of airport activities: world experience], Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana, vol. 19, pp. 284–288.

Polianskaia, N. E., Palamarchuk, Yu. A. and Polianskaia, N. A. (2008), “Dokhody mezhdunarodnykh aeroportov” [International airport revenue], Ekonomika: problemy teorii ta praktyky: Zb. nauk. pr. Vypusk 246; v 5 t. T. 2. DNU, Dnipropetrovsk, Ukraine.

Marintseva, К. (2015), “Naukovi osnovy ta metody zabezpechennia efektyvnoho funktsionuvannia aviatransportnykh system. – Rukopys. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora tekhnichnykh nauk za spetsialnistiu 05.22.01 – transportni systemy. – Natsionalnyi transportnyi universytet Ministerstva osvity i nauky Ukrainy” [Scientific foundations and methods of ensuring the effective functioning of air transport systems. Manuscript. Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of Technical Sciences in the specialty 05.22.01 transport systems. National Transport University of the Ministry of Education and Science of Ukraine], Kyiv, Ukraine.

Zaporozhets, V. and Shmatko, M. (2002), “Aeroport: orhanizatsiia, tekhnolohiia, bezpeka” [Airport: organization, technology, security], Kyiv, Dnipro, Ukraine.

Kulaev, Yu. F. (2004), “Ekonomyka hrazhdanskoi avyatsyy Ukrayny. Monohrafyia” [Economics of civil aviation in Ukraine. Monograph], Fenyks, Kyiv, Ukraine.

Derevianko, B. V. and Lukanin, O. V. (2011), “Shchodo zastosuvannia kontsesiinykh mekhanizmiv v aviatsiinii sferi” [Regarding the application of concession mechanisms in the aviation sector], Forum prava, vol. 2, pp. 232–238. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011 -2/11dbvvac.pdf (accessed October 11, 2022)

Bykanova, A. V. (2010), “Kontsesiia yak spetsialnyi rezhym hospodariuvannia” [Concession as a special business regime], Forum prava, vol. 4, pp. 69–74. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bavcrg.pdf

Sokoly, Y. (2004), “Mekhanyzmy razvytyia krupnykh aeroportov Ukrayny bez pryvlechenyia klassycheskykh ynvestytsyonnykh ynstytutov” [Mechanisms for the development of large airports in Ukraine without the involvement of classical investment institutions], Ekonomist, vol. 2, pp. 46–47.

Sydorenko, K. V. (2018), “Formuvannia konkurentospromozhnosti vyrobnychoi infrastruktury mizhnarodnykh aeroportiv” [Formation of competitiveness of production infrastructure of international airports], Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata ekonomichnykh nauk. Dniprovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara, Dnipro, Ukraine.

Ovcharenko, S. I. and Orlovskyi, M. M. (2018), “Funktsionuvannia aeroportiv i aeroportovi tekhnolohii: navch. posib.” [Functioning of airports and airport technologies: training. manual], Nats. aerokosm. un-t im. M. Ye. Zhukovskoho “Kharkiv. aviats. in-t”, Kharkiv, Ukraine. URL: http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/ (accessed October 11, 2022)

Lantsyski, Ye., Mruk, Kh., Yanushek, Kh. and Lychak, Ya. (2006), “Osnovy kompleksnoho upravlinnia yakistiu (TQM)” / za red. N. V. Merezhko; per. z pol. [Fundamentals of Total Quality Management (TQM)], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Hryhorov, O. M. (2009), “Mizhnarodni ta natsionalni pravovi standarty aeroportovoi diialnosti” [International and national legal standards of airport activity], Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vol. 84 (II), pp. 142–150.

Potapenko, S. O. (2006), “Realizatsiia posluh aviatransportnykh pidpryiemstv za dopomohoiu system elektronnoi komertsii” [Implementation of services of air transport enterprises using electronic commerce systems], Materyaly II mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy “Perspektyvnye razrabotky nauky y tekhnyky – 2006”. Tom 2. Ekonomycheskye nauky. Nauka i obrazovanye, Dnepropetrovsk, Ukraine.

Satalkina, O. K. (2007), “Lohistychnyi pidkhid do upravlinnia potokamy v aeroportakh” [A logistic approach to airport flow management], Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, vol. 580, pp. 477–482.

Ostashko, T., Olefir, V., Venger, V. and Boiko, O. A. (2021), “Comparative Analysis of the Trade and Industrial Policies of Ukraine and China in the Context of the Obor Initiative”, Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, vol. 24(2), pp. 119–136.

Lazorenko, L. V. (2013), “Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist yak innovatsiina stratehiia biznesu” [Corporate social responsibility as an innovative business strategy], Visnyk Skhidnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, vol. 1(14), pp. 89–96.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-11-2022

Як цитувати

Бойко, О. (2022). ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ РОЗВИТКУ АЕРОПОРТУ НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 1(3). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2022-1-3-6

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології