ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-4

Ключові слова:

організація обліку, екологічні витрати, виробничі екологічні витрати, капіталізовані екологічні витрати

Анотація

Вступ. Витрати підприємства, з точки зору управління ними, являють собою складну багатошарову категорію. Ефективність організації обліку витрат на підприємстві спричиняє суттєвий вплив на фінансові результати та інші показники фінансової звітності. Для успішного розвитку в сучасних умовах бізнесу необхідно зважати на екологічну сторону своєї діяльності, в результаті якої виникають нові об’єкти обліку, зокрема екологічні витрати. Ці витрати відрізнятимуться за змістом від інших своєю суспільною значимістю. Отже при відображенні їх в обліку мають застосовуватися дещо інші підходи, ніж до звичайних операційних витрат. Відповідно, важливим є виділення групи екологічних витрат при розробці підходів до організації їх обліку.

Матеріали та методи. З’ясування природи екологічних витрат є ключовим питанням їх правильної організації. Ряд вчених визначає екологічні витрати як компенсацію за можливість користування природними ресурсами. Це дуже влучне визначення для пояснення їх економічної природи, але з точки зору організації обліку необхідно визначити дану категорію в контексті чинних стандартів обліку. Крім того, для належної організації обліку екологічних витрат необхідно розробити їх класифікацію, облікові номенклатури та можливі методи обліку і розподілу таких витрат.

Результати і обговорення. Переорієнтація підходу до визначення екологічних витрат потрібна, оскільки вони здійснюються не тільки в інтересах самого підприємства, а й вигідні для суспільства в цілому. Отже важливим є внесення змін до стандартів бухгалтерського обліку в частині доповнення їх визначеннями об’єктів екологічного обліку.

Екологічні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку представляють собою зменшення економічних вигід у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань з метою оптимізації процесів природокористування на підприємстві та усунення наслідків негативного впливу його діяльності на оточуюче природне середовище. Під оптимізацією природокористування розуміється оптимальне співвідношення вигоди бізнесу та шкоди для довкілля, орієнтація на ресурсозберігаючі та енергоефективні технології.

Висновки. Впровадження у теорію і практику обліку категорії екологічних витрат, а також надання їм окремого статусу на законодавчому рівні, дозволить якісніше контролювати екологічну діяльність підприємства та екологізувати управління бізнес-процесами.

Materials and methods – матеріали та методи. З’ясування природи екологічних витрат  є ключовим питанням їх правильної організації. Ряд вчених визначає екологічні витрати як компенсацію за можливість користування природними ресурсами. Це дуже влучне визначення для пояснення їх економічної природи, але з точки зору організації обліку необхідно визначити дану категорію в контексті чинних стандартів обліку. Крім того, для належної організації обліку екологічних витрат необхідно розробити їх класифікацію, облікові номенклатури та можливі методи обліку і розподілу таких витрат.

Results and discussion – результати і обговорення. Переорієнтація підходу до визначення екологічних витрат потрібна, оскільки вони здійснюються не тільки в інтересах самого підприємства, а й вигідні для суспільства в цілому.  Отже важливим є внесення змін до стандартів  бухгалтерського обліку в частині доповнення їх визначеннями об’єктів екологічного обліку.

Екологічні витрати як об’єкт бухгалтерського обліку представляють собою зменшення економічних вигід у вигляді зменшення активів або збільшення зобов'язань з метою оптимізації процесів природокористування на підприємстві та усунення наслідків негативного впливу його діяльності на оточуюче природне середовище. Під оптимізацією природокористування розуміється оптимальне співвідношення вигоди бізнесу та шкоди для довкілля, орієнтація на ресурсозберігаючі та енергоефективні технології.

Conclusions – висновки. Впровадження у теорію і практику обліку категорії екологічних витрат, а також надання їм окремого статусу на законодавчому рівні, дозволить якісніше контролювати екологічну діяльність підприємства та екологізувати управління бізнес-процесами.

Посилання

Zamula, I. V. (2010), Bukhhalterskyi oblik ekolohichnoi diialnosti u zabezpechenni stiikoho rozvytku ekonomiky [Accounting of environmental activities in ensuring sustainable development of the economy]: monohrafiia. Zhytomyr : ZhDTU.

Bukalo, N. (2019), “Ekolohichni vytraty, yikh ekonomichna pryroda ta stan” [Environmental costs, their economic nature and state]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, № 1, pp. 128-137. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-01-128-137.

Sovyk, M. I. (2018), “Neobkhidnist uprovadzhennia obliku ekolohichnykh vytrat v umovakh zdiisnennia ekonomichnoi diialnosti zghidno z kontseptsiieiu staloho rozvytku” [The need to introduce environmental cost accounting in the conditions of economic activity in accordance with the concept of sustainable development]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 19(3), pp. 61-64.

Tsiuha, M. M. (2012), “Pryrodookhoronni vytraty yak obiekt bukhhalterskoho obliku” [Environmental costs as an object of accounting]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu (Seriia : Ekonomichni nauky), vol. 1 (59), Ch. 1, pp. 211-216.

Koliveshko, O. M. (2013), “Vyznachennia ta struktura ekolohichnykh vytrat pidpryiemstva” [Definition and structure of environmental costs of the enterprise]. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia : Ekonomichni nauky, vol. 3, pp. 128-132.

Savchenko, O. F., Datsii, O. I., Baida, A. O. and Zyma, H. I. (2015), “Ekolohichni vytraty: problemy prava, obliku ta opodatkuvannia” [Environmental costs: problems of law, accounting and taxation]. Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 11-19.

Ocheretko, L. M. and Druhakova, A. S. (2018), “Udoskonalennia obliku vytrat ekolohichnoi diialnosti” [Improvement of cost accounting of environmental activities]. Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 50-54.

Voskresenska, T. I. (2017), “Ekolohichni vytraty promyslovykh pidpryiemstv: osoblyvosti oblikovo-analitychnoho vidobrazhennia” [Environmental costs of industrial enterprises: peculiarities of accounting and analytical display]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, vol. 862, pp. 49-54.

Kolisnyk, O. P. and Hordiienko, T. V. (2020), “Oblik ekolohichnykh vytrat u systemi upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh staloho rozvytku” [Accounting for environmental costs in the enterprise management system in conditions of sustainable development]. Modern Economics, vol. 19 (2020), pp. 69-75.

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2023

Як цитувати

Ганусич, В., & Шеверя, Я. (2023). ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ . Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-4

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології