ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Автор(и)

  • Олександр Кудінов Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-6

Ключові слова:

стратегія сталого розвитку, бюджет, надходження, видатки, цілі сталого ровитку, фактори, механізми

Анотація

Вступ. У ХХІ столітті розвиток глобальної економічної політики набув значної динаміки вектором якої став розвиток регіональної економіки як фундамент розвитку національної, а далі і світової економіки. Основна мета глобалізаційних економічних процесів створити універсальну модель сталого світового розвитку. Так, У вересні 2015 року у Нью-Йорку в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку де були визначенні нові світові орієнтири. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей Сталого Розвитку та 169 завдань. Дана модель почала активно застосовуватись в країнах Європейського Союзу, а з часом і в Україні під час активної Євроінтеграцією. Тож постає питання ефективності даної моделі, визначення пріоритетів, загроза та проблем її розвитку у середні країни. Саме тому, дане питання є досить актуальним і на сьогодні і вимагає наукових досліджень.

Матеріали та методи. У науковій статті розглянуто базові концепції реалізації національної економічної політики на основі стратегії сталого розвитку. На основі моніторингових досліджень та статистичних даних проведений факторний аналіз впливу реалізації стратегії сталого розвитку на місцевий бюджет Полтавської області шляхом кореляційного аналізу. Методологічним підґрунтям слугували наукові праці українських та іноземних вчених, а також моніторингові звіти та статистичні дані Державної служби статистики України, Головного управління статистики Полтавської області, та Департаменту фінансів полтавської ОДА.

Результати і обговорення. На сьогоднішній день, не дивлячи на внутрішні та зовнішні загрози України реалізація моделі сталого розвитку не втрачає своєї актуальності оскільки країна стала кандидатом на членство в Європейський Союз і має пристосувати свою економіку під європейські стандарти. Однак для цього потрібно буде зробити чимало роботи з вирішенням питань котрі гальмують соціально-економічний розвиток країни, адже на разі за моніторинговим звітом 2020 року тільки 4 із 17 цілей можуть бути досягнуті. Механізмом, що можуть коригувати модель розвитку можуть бути засновані на постійному аналізу, моніторингу, моделюванні та прогнозуванні фінансово-економічних показників. Даний механізм дозволить виявити слабкі місця та розробити план по їх усуненню. 

Висновки. За даними факторного аналізу було виявлено, що на надходження до місцевого бюджету Полтавської області мають вплив ціль 6 (Чиста вода та належні санітарні умови) , ціль 8 (Гідна праця та економічне зростання) та ціль 9 (Промисловість, інновації та інфраструктура). За даними моніторингового звіту  ціль 9 є майже не досяжною, а цілі 6 та 8 мають середню імовірність досяжності. Найвпливовішим чинником виявився рівень середньомісячної заробітної плати. Серед видатків місцевого бюджету Полтавської області  найвпливовішими виявились чинники цілей 4 (Якісна освіта),6,8 та 9.Для більш детально аналізу варто здійснити дослідження на загальнонаціональному рівні та в інших регіонах України.

Посилання

Stratehiia staloho rozvytku: Yevropeiski horyzonty (2022), [Sustainable Development Strategy: European Horizons], NUFT, Kyiv.

Stalyi rozvytok – ХХІ stolittia: upravlinnia, tekhnolohii, modeli (2014) [Sustainable Development – XXI Century. Management, Technologies, Models. Cherkassy]: Chabanenko publisher Y. A.

Matson, P., Clark, W. C. and Andersson, K. (2016), Pursuing Sustainability: A Guide to the Science and Practice, Princeton University Press, Princeton, The United States of America.

Cohen, S., Eimicke, W. and Miller, A. (2015), Sustainability Policy: Hastening the Transition to a Cleaner Economy. Jossey-Bass, 288 р.

Sustainable development in the European Unionin the European Union - Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (2019 edition) (2019). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/15234730/15229397/KS-02-19-165-EN-N.pdf/6c9e8d23-2042-067a-63f9-43728f20dfca?t=1667251574465 (Accessed 4 February, 2023).

Bondaruk, T. G. (2015), “Revenues of local budgets in the conditions of decentralization”. Naukovyy visnyk Natsional’noyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu, no. 1, pp. 51-56.

Vihura, O. M. and Lytvynchuk, I. V. (2017), “Classification of local budget revenues”. Naukovyy visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, no. 4, pp. 26-30.

Pasichnyj, M. D. (2016), “Tax policy of Ukraine in modern conditions”. Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu. Seriia : Ekonomika, 7 (2), pp. 123-128.

Dem'ianyshyn, V. H. and Shamans'ka, O. S. (2011), “Non-tax revenues: problems and role in state budget revenues”, Finansovo-kredytna diialnist, vol. 2, pp. 268-274.

Batazhok, S. H. (2016), “Revenues of local budgets as a basis for financial independence of local governments”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 2, pp. 86-91.

Finansove pravo (2019), [Finance law], under the editorship M. P. Kucheryavenka, O. O. Dmytryk, Kharkiv. 416 p.

Glukhova, V. I. (2020), “Financing of budget expenditures for higher education in Ukraine”. Efficient economy, vol. 5.

Varnalii, Z. S., Krasilnyk, O. V., and Khmelevska, L. P. (2017), Finansuvannia derzhavnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Financing of state higher educational institutions of Ukraine], Kyiv, Znannia Ukrainy, 231 р.

Lysiak, L. V., Kachula, S. V. and Abdin, A. V. (2020), “The role of local budget expenditures of Ukraine on health care in decentralization”, Economic Bulletin of the University, vol. 46, pp. 144-153. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-46-144-153.

Pokolodna, O. V. and Boiko, A. S. (2017), “Formation of local incomes in Ukraine in 2016”. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 54, pp. 203-208.

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2023

Як цитувати

Кудінов, О. (2023). ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НА МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ . Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-6

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології