ДОСЯГНЕННЯ ЦИФРОВОЇ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-3

Ключові слова:

стратегічна автономія, цифровізація, європейська інтеграція, обороноздатність, відновлення економіки, стійкість

Анотація

Вступ. У статті обґрунтовано шляхи зміцнення цифрової й технологічної автономії України для інтеграції з ЄС в контексті трансформації стратегічних пріоритетів ЄС. Узагальнено етапи ухвалення стратегічних документів ЄС щодо цифрової автономії. Визначено складові європейської стратегічної автономії. Обгрунтовано значення цифрової й технологічної сфери в зміцненні стійкості європейської економіки. Систематизовано концептуальні засади досягнення цифрової автономії в ЄС, ідентифіковано фактори, що обумовили необхідність впровадження даного пріоритету у стратегічному розвитку країн.  Виокремлено основні компоненти  цифрової автономії, а саме кібербезпека; підвищення обізнаності, розбудова потенціалу та набуття цифрових навичок; промислова політика, дослідження, інвестиції та зміцнення ланцюгів поставок; створення альянсів й сприяння міжнародній співпраці. Виявлено перешкоди  цифрового розвитку в Україні в умовах військових дій. Визначено можливості  подолання загроз формування цифрової автономії в Україні та окреслено шляхи консолідації з європейськими засадами формування цифрового простору.

Матеріали і методи.  Досягнення мети статті здійснено за допомогою методів системного, критичного та наукового аналізу, методів наукового узагальнення, індукції та дедукції. Теоретико-методологічну базу дослідження склали інформаційні та статистичні матеріали міжнародних, європейських та українських інформаційних агенцій, нормативно-правові акти, зокрема регламенти ЄС, національні програми розвитку та стратегічні документи відновлення України, наукові праці  зарубіжних та вітчизняних вчених.

Результати і обговорення. В статті аргументовано, що важливим чинником підвищення економічної й технологічної конкурентоспроможності, здатності захищати суспільні інтереси й визначати правила та стандарти в епоху цифрових технологій є досягнення стратегічної автономії. Це доводить досвід ЄС, який протягом тривалого періоду впроваджує підходи  досягнення стратегічної автономії та цифрового суверенітету в широкому спектрі сфер: оборона, безпека та торгівля, а також у промисловій, цифровій, економічній, міграційній та фінансовій політиках на основі фундаментальних європейських цінностей – демократії, верховенства права, поваги до прав людини та стандартів європейської системи безпеки, а також створення умов для розвитку нових високотехнологічних виробництв та інноваційних екосистем з урахуванням Цілей сталого розвитку. В статті доведено, що Україні як кандидату на вступ до ЄС важливо інтегрувати стратегічні принципи європейського співтовариства, зокрема в частині цифрового переходу, до стратегічних документів відновлення економічного розвитку.

Висновки. Досягнення цифрової автономії в Україні в короткостроковому періоді залежить від розв’язання критично важливих проблем, обумовлених військовими діями, а саме відновлення зруйнованих телекомунікаційних потужностей, реконструкції інфраструктури для модернізації  мережі зв'язку, доступу до мережі інтернет, створенні стимулів для інноваційного підприємницького розвитку, активізації спільних проектів щодо розробки і впровадження сучасних цифрових продуктів. Прискорення європейських інтеграційних процесів в сфері цифрової автономії для України залежить від ухвалення стратегічних документів, дорожніх карт, інших нормативних актів у сфері покращення кібербезпеки; підвищенні обізнаності  та набутті цифрових навичок громадян; промислової, інноваційної та фінансової політики, сприянні дослідженням, інвестиціям та зміцненню ланцюгів поставок;   сприянні міжнародній співпраці.

Посилання

Borrell, J. (2020), “Why European strategic autonomy matters. High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy”, URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/why-european-strategic-autonomy-matters_en

Ministry of Strategic Industries of Ukraine (2022), “The main drivers of Ukraine's recovery are national security and European integration”, URL: https://mspu.gov.ua/news/premier-ministr-holovni-vektory-vidnovlennia-ukrainy-natsionalna-bezpeka-ta-ievropeiska-intehratsiia (Accessed 12 January 2023).

European Policy Centre (2022), “EU candidate status for Ukraine is a geopolitical and moral imperative”, URL: https://www.epc.eu/en/publications/EU-candidate-status-for-Ukraine-is-a-geopolitical-and-moral-imperative~497c80 (Accessed 12 January 2023).

Cervi, G. (2022), “The Brussels Effect in Digital Policy: Why Does It Matter? The Ventotene Lighthouse”, URL: https://www.theventotenelighthouse.eu/the-brussels-effect-in-digital-policy-why-does-it-matter/

The European External Action Service (2021), “The Common Security and Defence Policy”, URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/common-security-and-defence-policy_en (Accessed 16 January 2023).

The European Commission (2023), “Europe’s Digital Decade: digital targets for 2030”, URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en (Accessed 16 January 2023).

Google.Trends (2022), “European strategic autonomу”, URL: https://trends.google.com/trends/explore?date=today%205-y&q=European%20strategic %20autonomy, Digital%20autonomy (Accessed 16 January 2023).

The European External Action Service (2019), “The European Union’s global strategy three years on, looking forward. Strategy”, URL: https://www.eeas.europa.eu/%20sites/default/files/eu_global_strategy_2019.pdf (Accessed 17 January 2023).

Leyen, U., (2022), “The six policy priorities of the von der Leyen Commission. State of play as the Commission approaches mid-term”, URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2022/729351/EPRS_IDA(2022)729351_EN.pdf

Leyen, U., (2021), “State of the Union Addresses by President Ursula von der Leyen at the European Parliament Plenary. Speech 15”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701

Germany’s Presidency of the Council of the EU (2020), “Independent, inclusive and innovative: Four goals of the German Presidency for the digital sector”, URL: https://www.eu2020.de/eu2020-en/news/article/digitalziele-eu2020/2405548 (Accessed 18 January 2023).

Charles, M., (2021), “Digital sovereignty is central to European strategic autonomy. Speech”, URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/02/03/speech-by-president-charles-michel-at-the-digitaleurope-masters-of-digital-online-event/ (Accessed 18 January 2023).

Cagnin, C., Muench, S., Scapolo, F., Stoermer, E. and Vesnic Alujevic, L., (2021), Shaping and securing the EU`s Open Strategic Autonomy by 2040 and beyond. JRC Publications Repository, URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125994

The European Political Strategy Centre (2020), “Shaping Europe's digital future: Commission presents strategies for data and Artificial Intelligence”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_273 (Accessed 23 January 2023).

The European Commission (2020), “Making Europe's businesses future-ready: A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_416 (Accessed 23 January 2023)

The European Commission (2020), “Digital Finance Package: Commission sets out new, ambitious approach to encourage responsible innovation to benefit consumers and businesses”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1684 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2020), “Fair Taxation: Member States agree on new tax transparency rules on digital platforms”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2253 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2020), “Europe fit for the Digital Age”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2020), “New EU Cybersecurity Strategy and new rules to make physical and digital critical entities more resilient”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2391 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2021), “Europe's Digital Decade: Commission sets the course towards a digitally empowered Europe by 2030”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983 (Accessed 24 January 2023)

The European Commission (2021), “Commission proposes a trusted and secure Digital Identity for all Europeans”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2663 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2021), “European Chips Act”, URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2021), “European Digital Rights and Principle”, URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-principles (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2022), “Data Act: Commission proposes measures for a fair and innovative data economy”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1113 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2022), “New EU strategy to protect and empower children in the online world”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2825 (Accessed 24 January 2023)

The European Commission (2022), “State of the Union: New EU cybersecurity rules ensure more secure hardware and software products”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5374 (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2022), “The Digital Markets Act: ensuring fair and open digital markets”, URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_en (Accessed 24 January 2023).

The European Commission (2023), “Joint statement by President von der Leyen and Prime Minister Lee on the EU-Singapore Digital Partnership”, URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_7743 (Accessed 02 February 2023).

Statistics Service of EU Statista (2022), “Statista Estimated cost of cybercrime worldwide from 2016 to 2027”, Statista, URL: https://www.statista.com/statistics/1280009/cost-cybercrime-worldwide/ (Accessed 02 February 2023).

Willett, M., (2019), “Cyber instruments and international security”, Analysis. the International Institute for Strategic Studies, [Online], URL: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/03/cyber-instruments-and-international-security (Accessed 02 February 2023).

Smith, B. (2022), “Digital technology and the war in Ukraine”. Blog post Microsoft, [Online], URL: https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/02/28/ukraine-russia-digital-war-cyberattacks/ (Accessed 03 February 2023).

Shchygol, Yu, (2021), “It is difficult to protect critical infrastructure objects without direct influence on the information protection process”. Interview Interfax-Ukraine, URL: https://ua.interfax.com.ua/news/interview/777637.html (Accessed 07 February 2023).

National Recovery Council (2022), “Ukraine’s National Recovery Plan”, URL: https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c166751fcf41105380a733_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_ENG.pdf

Ministry of Digital Transformation of Ukraine (2021), “The Ministry of Digitization is going to teach 6 million Ukrainians digital skills in 3 years”, URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-zbirayetsya-navchiti-6-miljoniv-ukrayinciv-cifrovih-navichok-za-3-roki (Accessed 07 February 2023).

State Statistics Service of Ukraine (2021), “Access to households of Ukraine to the internet in 2021”, [Online], URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_dd_internet_21.pdf (Accessed 08 February 2023).

Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2022), “Joint press conference of Denys Shmyhal, Josep Borrell, Oliver Vargea”, URL: https://www.kmu.gov.ua/events/5-veresnia-spilna-pres-konferentsiia-denysa-shmyhalia-zhozepa-borrelia-olivera-varhei (Accessed 08 February 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2023

Як цитувати

Кушніренко, О., & Кушніренко, Є. (2023). ДОСЯГНЕННЯ ЦИФРОВОЇ АВТОНОМІЇ УКРАЇНИ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ІНТЕГРАЦІЇ З ЄС. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-3

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають