ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олена Ципліцька Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0003-3803-9421

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-1

Ключові слова:

стратегія, критерії цілепокладання, методологія SMART, промисловий сектор, стратегічна ціль

Анотація

Вступ. Постановка цілей у стратегічних документах національного та секторального рівня все більше відчуває вплив зростання глобальної нестабільності, що позначається як на відповідності їх стратегічним пріоритетам промислового розвитку, так і на практичних аспектах їх імплементації – розробці плану дій та ефективності застосовуваних інструментів промислової політики. Мета статті полягає у визначенні логіко-методологічних вимог до постановки цілей і завдань у стратегічних документах промислового розвитку в умовах зростання невизначеності зовнішнього середовища.

Матеріали та методи. В дослідженні використано такі загальнонаукові методи як аналіз і синтез, індукція і дедукція, узагальнення і порівняння, термінологічний аналіз, а також спеціальні методи економічної науки – позитивний і нормативний, системно-структурний аналіз та синтез.

Результати і обговорення. Цілепокладання у стратегіях промислового розвитку логічно пов’язується із іншими їх розділами та здійснюється уточнення, виходячи з результатів SWOT- або PESTLE-аналізу. Забезпечення їх конкретності, вимірюваності та досяжності здійснюється на основі використання одного з методів формулювання цілей нижчого порядку – SMART та інших. Сукупність супровідних питань, які наведені у дослідженні та які ставляться для формулювання цілі, дозволяють здійснити її декомпозицію та полегшують розуміння стратегічних прагнень держави для широкого кола користувачів державних документів, підвищують підзвітність влади у використанні ресурсів для промислового розвитку. До змістовно-логічних та евристичних вимог до стратегічного цілепокладання при формуванні документів з промислового розвитку відносяться дедуктивність, несуперечливість, змістовна зв’язність, однозначна спрямованість та ємність, прогностичність, контрольованість та компромісність.

Висновки. Глобальна нестабільність, з якою стикаються уряди країн, що прагнуть прискорити промисловий розвиток, вимагає більш ретельного стратегічного планування, чіткої і реалістичної постановки цілей. У зв’язку з цим до них висувається низка вимог – від загальнометодологічних, які зосереджені на змістовно-логічних, евристичних критеріях до цілепокладання, а також на взаємозв’язку цілей із оцінками проблемної ситуації і пріоритетами промислового розвитку, до спеціальних, пов’язаних із формулюванням цілі, зокрема методу SMART, що дозволяє також здійснити її декомпозицію.

Посилання

Luhmann, N. (2011), Poniattia tsili i systemna ratsionalnist: shchodo funktsii tsilei u sotsialnykh systemakh [Concept of purpose and system rationality: About the function of purposes in social systems], Kyiv.

Hummelbrunner, R. аnd Jones, H. (2013), “A guide for planning and strategy development in the face of complexity”. ODI Background Notes. March. URL: https://odi.org/documents/4009/8287.pdf. (Accessed 4 February, 2023).

Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J. (2008), Strategy Safari: The complete guide through the wilds of strategic management. 2nd Edition. Pearson Education Canada.

Kiyashko, Ye. V. (2009), “Problems and necessity of introduction of strategic planning in the enterprises in modern conditions”. Visnyk Khmelnytskogo natsionalnogo universytetu, no 3, vol. 1, pp. 174-178. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2009_3_1/pdf/174-178.pdf. (Accessed 4 February, 2023).

UNDP (2010). Strategic Planning Manual. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/ba/Strategic-Planning-Manual.pdf. (Accessed 4 February, 2023).

Infrastructure and Transport Ministers (2021). Australian Transport Assessment and Planning Guidelines. F1 Goals, Objectives and Targets. URL: https://www.atap.gov.au/sites/default/files/documents/f1-goals-objectives-kpis-and-targets.pdf. (Accessed 4 February, 2023).

Dictionary of the Ukrainian language (1980). In 11 vol. Ed. by I.K. Bilodid et al. Kyiv, vol. 11: Х – Ь.

United Nations (2015). Strategic planning: Guide for Managers. URL: https://hr.un.org/sites/hr.un.org/files/4.5.1.6_Strategic%20Planning%20Guide_0.pdf. (Accessed 4 February, 2023).

Coulter, S. (2021), Transformative Industrial Strategy for the Long Term. Tony Blaire Institute for Global Change. July 14. URL: https://institute.global/sites/default/files/articles/Transformative-Industrial-Strategy-for-the-Long-Term.pdf. (Accessed 4 February, 2023).

Keeney, R. L. (2013), “Identifying, prioritizing, and using multiple objectives”. EURO Journal on Decision Processes, vol. 1, pp. 45-67. DOI: https://doi.org/10.1007/s40070-013-0002-9.

Deineko, L.V. and Kupchak, P. М. (2009), “Methodological foundations of identification and realization of strategic priorities of food industry development”. Еkonomika kharchovoyi promyslovosti, no 2, pp. 22-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2009_2_6. (Accessed 4 February, 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2023

Як цитувати

Ципліцька, О. (2023). ЛОГІКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ У СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-1

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають