МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ АЕРОПОРТОВИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Віталій Венгер Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0003-1018-0909
  • Наталія Романовська Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0002-1377-7551

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-2

Ключові слова:

моделювання, ринок, аеропортові послуги, світова економіка, економічна глобалізація, міжнародні аеропорти, конкурентоспроможність, виробнича інфраструктура, фінансування, прогнозування

Анотація

Вступ. У сучасних умовах динамічного розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин суттєво підвищується роль міжнародних повітряних перевезень. Ринок авіаперевезень будучи одним із основних системоутворюючих елементів глобальної мережевізації суспільства, створює передумови для посилення інтеграційних процесів шляхом забезпечення вільного пересування пасажирів і вантажів, залучення країн до участі у міжнародній торгівлі та є одним із основоположних факторів соціально-економічного зростання національних економік як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективах.

Матеріали та методи. Теоретико-методологічну базу дослідження складають наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених. Дослідження наукової проблеми проведено за допомогою критичного та наукового аналізу, методів наукового узагальнення та систематизації, індукції та дедукції. Результати дослідження, висновки та рекомендації обґрунтовано на основі інтегрованого підходу.

Результати і обговорення. У статті досліджено інфраструктуру аеропортів, яка  послідовно трансформується в симбіоз підсистем практично всіх відомих інфраструктурних систем і завдяки цьому здобуває якісну характеристику джерела наймогутніших імпульсів до власного розвитку й вирішення різноманітних соціально-економічних проблем у національному, регіональному і міжнародному масштабах.

Аеропорт, будучи об’єктом виробничої інфраструктури, займається і комерційною діяльністю. У статті зазначено, що доходи складаються із доходів авіаційного та неавіаційного секторів, причому останні в усьому світі мають найбільшу тенденцію до зростання. У статті визначено пріоритети й послідовність розвитку об’єктів аеропорту. Важливою складовою розробки стратегії розвитку аеропорту в контексті застосування конкурентних переваг є вирішення організаційних питань у сфері розробки і впровадження нових технологій в інфраструктуру аеропортів базування (включаючи об’єкти обслуговування повітряних суден, обробки вантажів, вантажного терміналу), в інфраструктуру агентських структур (зокрема транспортно-логістичні центри, транспортно-експедиційні компанії, центри організації продажів, аеронавігаційні центри).

У статті значну увагу приділено визначенню місткості ринку аеропортових послуг, засноване на прогнозуванні попиту на ці послуги. Застосування структурної моделі ринку дає змогу визначити межі сегментів ринку й виділити у відповідність із базовими характеристиками послуг так звані релевантні (обмежені певними властивостями) ринки аеропортових послуг. Розглянуто механізми державно-приватного партнерства, яке має широкий спектр різних форм стосовно аеропортів: концесія, довгострокова оренда, керуючі та сервісні контракти.

Висновки. На основі проведеного дослідження визначено структурну модель ринку надання аеропортових послуг у системі забезпечення глобальної конкурентоспроможності. Показано, що аеропортове господарство досить затратне та вимагає постійних інвестицій в оновлення інфраструктурних об’єктів і технологічних систем. Залучення приватного сектору є подальшим кроком у напрямі лібералізації прав власності та управління аеропортами. Воно є складовою загального процесу глобалізації та лібералізації світової економіки і руху у напрямі приватизації комерційно орієнтованих галузей і видів послуг, які управляються насамперед державою або належними до держави структурами, особливо стосовно виробничої інфраструктури аеропортів

Посилання

Orlovska, Yu. (2018), “Implementation of the World Experience Innovative Development of International Airports in the Airport Sector of Ukraine”, Ekonomichnyi prostir, 131, pp. 22-40.

Kovalenko, N. V., Shapoval, K. V., Pasichnyi, V. S. (2021), “Directions of Increasing the Competitiveness of the International Airport”. Pidpryiemnytstvo i torhivlia. 2021. 28. S. 33-39. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2021-28-05

Lozhachevska, O.M., Sydorenko, K.V. (2019), Formation of competitiveness of production infrastructure of international airports: Monohrafiia. K.: FOP Maslakov.

Oleshko, T., Geets, I. and Pavlyuk, E. (2017), “Analysis of the current state of the aviation industry of Ukraine”, Problems of system approach in economy, vol .5, pp. 80-83.

Kuzmenko, L. H. (2014), “Regulation of Airports Activity: World Experience”. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, vyp. 121, Ch. II, pp. 209-226.

Sydorenko, K. V. (2013), “The theoretical and methodological aspects of the formation and development of the production infrastructure of international airports”. Stratehiia rozvytku Ukrainy (ekonomika, sotsiolohiia, pravo), vol. 4, pp. 194-198.

Morichi, S. and Acharya, S., (2012). Transport development in Asian megacities: A new perspective. Springer Science & Business Media.

Konings, R., Priemus, H. and Nijkamp, P. (2008). The Future of Intermodal Freight Transport: Operations, Design and Policy. Edward Elgar Pub.

Vovk, O.V., Kamyshna, S.Yu., Ocheretiana, S.M. (2019), “Competitiveness of Air Transport Enterprises in the Development of International Aviation Space”. Konkurentospromozhnist aviatransportnykh pidpryiemstv v umovakh rozvytku mizhnarodnoho aviatsiinoho prostoru. Prychornomorski ekonomichni studii, vyp. 48, рр. 31-35.

Korzh, M.V., Sydorenko, K.V. (2015). “The Competitiveness of Production Infrastructure of International Airports as a Factor of Social and Economic Growth in the Global Competition”. Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn, 124, pp. 122-133.

Sydorenko, K.V. (2014), “Conceptual Approach to Formation of Competitiveness of the Leading International Airports under Conditions of the World Trajectory of the Airline Market Development”, Biznes Inform, vol. 3, pp. 171-176.

Cowie, J. (2009), The Economics of Transport: A Theoretical and Applied Perspective. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203874103

Handbook of Transportation Policy and Administration (2007) (Public Administration and Public Policy). Routledge.

Veltsen V.S. “Application of the Public-Private Partnership in the Sphere of Air Transportation”, Ekonomichna teoriia ta pravo, 2016, vol. 4, pp. 181-190.

Fediaieva O.O. “Features of Financing for Innovative Development of Airports”, Efektyvna ekonomika, 2012, vol. 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1571

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2023

Як цитувати

Венгер, В., & Романовська, Н. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ РИНКУ АЕРОПОРТОВИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-2

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають