ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ

Автор(и)

  • Андрій Рамський доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-7368-697X

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-7

Ключові слова:

заклади вищої освіти, комунікаційні стратегії, цифрова трансформація, дистанційні технології навчання, цифрова економіка, війна

Анотація

Вступ. Сучасний процес діджиталізації освіти та зовнішні виклики, зокрема, карантинні обмеження, які викликала пандемія на COVID-19, війна в Україні, обмеження електропостачання в Україні внаслідок воєнних дій, пришвидшив процес цифрової трансформації комунікаційних стратегій закладів вищої освіти.

Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є загальні та спеціальні наукові методи: діалектичний метод пізнання, аналізу та синтезу, узагальнення інформації, монографічного дослідження, абстракції, порівняння, статистичні методи дослідження цифрових даних.

Результати і обговорення. Заклад вищої освіти, як відкрита соціально-економічна система, має значну кількість зовнішніх та внутрішніх  комунікацій, які в сучасних умовах здійснює переважно в онлайн форматі. Із-за відсутності напрацьованого досвіду побудови  комунікаційних стратегій в період війни та необхідності реагування на виклики зовнішнього середовища, закладам вищої освіти України потрібно було дуже швидко реагувати на виклики та напрацьовувати власний досвід для забезпечення  якості освітнього процесу і  конкурентоспроможності університетів. Процес цифровізації зовнішніх та внутрішніх комунікацій закладів вищої освіти сприяв формуванню інформаційних екосистем закладів вищої освіти. Інформаційна екосистеми закладів вищої освіти мають певні особливості, так як вони націлені переважно на забезпечення освітнього процесу. В Україні, в умовах війни, дистанційний формат навчання є найбільш безпечним та ефективним для всіх учасників освітнього процесу.

Висновки. В період війни у закладах вищої освіти при формуванні комунікаційних стратегій доцільно використовувати онлайн формат комунікацій. Онлайн формат комунікацій передбачає використання всіх наявних ресурсів університетів і потребує залучення додаткових ресурсів, що особливо відчутно при відключенні електроенергії. Швидке реагування на виклики зовнішнього середовища та формування внутрішніх інформаційних екосистем дозволяє закладам вищої освіти зберегти якість надання освітніх послуг і залишатися конкурентоздатними на ринку освітніх послуг.

Посилання

Kovalchuk, V. (2020), “Theoretical foundations of communication management strategy formation in institutions of higher education”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Ekonomika”, 19(47), pp. 43-50. https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-19(47)-43-50

Volkova, V., Oglih, V. (2019), “Communication policy of higher education institutions of Ukraine as a basis for their successful functioning”. Ekonomichnyi prostir, 148, pp.172-185.

Kraus, K., Kraus, N. & Maslov, A. (2021), “Institutional-evolutionary frames of the “digital man” mentality as the “genetic code” of digital entrepreneurship”, Effective Economy, 3, URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Loiko, Y. (2021), “Digitalization of the marketing communicative strategy of the enterprise”, Vcheni zapysky Universytetu “KROK”, 4(64), pp. 135-142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-135-142

Loiko, V. & Loiko, Y. (2021), “The influence of digitalization on the development of the communication policy of educational institutions”, Yevropeiskyi naukovyi zhurnal Ekonomichnykh ta Finansovykh innovatsii, 2(8), pp. 79-90. https://doi.org/10.32750/2021-0208

Loiko, V., Aleksandrova, O., Zavadskyi, V., Bezprozvanna, T. and Pozdieieva, K. (2022), Risk Analysis and Determination of the Security Level of the Information Ecosystem of the Educational Institution with the Help of an Expert System. Proceedings of the Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems II. co-located with International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PICST 2021), vol. I., рp. 260-267. URL: http://ceur-ws.org/Vol-3187/short5.pdf

Buynytska, O., Varchenko-Trotsenko, L. & Hrytselyak, B. (2020), “Digitalization of a higher education institution”. Osvitolohichnyi dyskurs, 1 (28), pp.64-79. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2020.1.6

Malakhov, A. and Khmelna, O. (2021), “Digitalization of an educational institution as an effective model of quality management of the provision of educational services”, International scientific journal “Grail of Science”, 10, pp. 396-409. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.11.2021.079

Zhukova, Y. (2022), “Development of the digital economy based on platformization”, Economy and Society, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-7

Varnalii, Z. (2022), “Determinants of financing higher education institutions in the conditions of modern challenges”, Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, 3-4, pp. 38-45. DOI:10.32680/2409-9260-2022-3-4-292-293-38-45

Antoniuk, V. (2022), “Problems of the formation of human capital of Ukraine in the education system and its risks in the realities of war”. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, pp. 161-170.

Loiko, V. & Ramskyi, A. (2018), “Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments”, Scientific Journal of Polonia University, 28(3), pp. 62-67. https://doi.org/10.23856/2807

Dainovskyi, Yu., Semak, B. & Boichuk, I. (2018), “Digital communication strategies in the marketing of higher education services”, Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 56. pp. 5-11.

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2023

Як цитувати

Рамський, А. (2023). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІЙНИ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-1-7

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології