СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕДІНКОВИЙ КОМПОНЕНТ, ЧИННИК ВЛАСНОСТІ ТА СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-3-1

Ключові слова:

сімейне підприємництво, сімейна економіка, соціалізація підприємництва, приватна власність, поведінка в бізнесі, синергетичні ефекти, сімейне підприємство

Анотація

Вступ. Серцем економіки вважається підприємницька діяльність, а основою прогресивного суспільства та базисом здорової нації є інститут традиційної сім’ї як такої. Тож можна вважати, що для сім’ї чи родини, організація своєї бізнес-справи є позитивним потенціалом, так як зміцнює її як соціально-психологічний, так і економічний союз. У статті визначені найважливіші принципи становлення сімейного підприємництва. Охарактеризовано особливості та визначено об’єкти впливу поведінки членів родини на розвиток сімейного підприємництва. Виявлено перешкоди з якими зіштовхуються учасники сімейного бізнесу. Визначено основні риси сімейного підприємництва в сучасних умовах господарювання.

Матеріали і методи. Досягнення мети статті здійснено за допомогою методів: системного аналізу, контент-аналізу, методів наукового узагальнення, індукції та дедукції. Використано наукові публікації та аналітику міжнародних організацій за відповідними напрямами, нормативно-правові акти, зокрема робочі програми і документи Європейської комісії, проєкти законів України, наукові праці іноземних та українських вчених.

Результати і обговорення. В статті аргументовано, що вагомою проблемою в практиці реалізації сімейного бізнесу і надалі залишається відсутність визначення понять “сімейне підприємництво”, “сімейне підприємство”, “сімейний бізнес” на законодавчому рівні, що є так би мовити колізією та викликає низку перешкод в частинні розвитку та популяризації сімейного підприємництва в Україні. Автори визначають ключові чинники, що впливають на розвиток сімейного підприємництва, серед чого інституційна, фінансово-економічна, інфраструктурна, інформаційна підтримка сімейного бізнесу в країні; сімейні цінності, що пропагуються і толеруються; емоційний капітал; прагнення до якісного та гідного рівня життя; автентичність й оригінальність в ході просування товарів і послуг. Це дозволило авторам проаналізувати існуючі моделі ведення сімейного підприємництва в сучасних умовах господарювання та виявити переваги й недоліки кожної з них. В статті наведено аргументи на користь становлення так званої сімейної економіки і засвідчено це прикладами ведення сімейного бізнесу відомих родин у світі й реалізованими соціальними проєктами, що підтримувались сімейним підприємством в Україні.

Висновки. Сімейний бізнес є більш стійким до криз різного роду; він гнучкий до інновацій, так як вони обговорюються в камерній домашній атмосфері, може навіть за сніданком, а комунікація між членами сім’ї відверта та прямолінійна; ефективніший. Для сімейного підприємництва притаманний так званий справедливий і неупереджений роботодавець, а навчання працівників розпочинається з дитячого садочка. Очевидним є і той факт, що сімейне підприємництво відрізняється від акціонерного, партнерського, публічного бізнесу наявністю цінностей, яким підприємство пишається, бо саме вони роблять сімейне підприємство суб’єктом господарювання з обличчям конкретних людей. Як соціальний інститут, сімейне підприємництво в своїй діяльності спрямоване на збереження соціальних цінностей та репутації, ім’я сім’ї-власника бізнесу.

Посилання

Alieksieiev, I., Węcławski, J., Kurylo, O. and Chaus, O. (2023), “Family businesses in Ukraine and abroad: comparison of research areas”, Socio-Economic Relations in the Digital Society, no. 2(48). pp. 2-11. DOI: https://doi.org/10.55643/ser.2.48.2023.488.

Derid, I.O. (2014), “Family business: essence and specifics in different countries of the world”, The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, Tom 1, vol. 3, no. 1144. pp. 101-103.

Kraus, K. M., Ignatiuk, A. I. and Kraus, N. M. (2023), “Veteran entrepreneurship and business in Ukraine: institutional, financial and project components of practical implementation”, European Scientific Journal of Economic and Financial Innovations, no. 1(11). pp. 98-111. URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/185/151 (Accessed 6 July, 2023). DOI: http://doi.org/10.32750/2023-0108.

Kraus, N. M., Kraus, K. M. and Andrusiak, N. O. (2021), “Teaching digital entrepreneurship: innovative techniques, technologies, types and methods”, Efektyvna ekonomika, no. 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8643 (Accessed 4 March, 2023). DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.2.7.

Kukyniuk, I.Ya. and Koshyk, O.V. (2014), “Family business: the essence of the concept” Scientific bulletin of UNFU, vol. 24.9. pp. 390-394.

Gudzovata, O. and Voronovska, R. (2023), “Family business as a key to the development of national economies”, Science Notes of “KROK” University, no. 2(70). pp. 53-60. DOI: https://doi.org/0.31732/2663-2209-2022-70-53-60

Kondratiuk, Ya. (2020), “Problems of development of family enterprises in Ukraine”, Legal Weekly, no. 13–24 (573-584). URL: http://legalweekly.com.ua/ index.php?id=16061&show=news&newsid=123216 (Accessed 3 July, 2023).

Ponedilchyk, T. and Prykhodko, T. (2022), “The essence of family business as a special form of entrepreneurship”, Ekonomichnyy analiz, Tom 32, no. 4. pp. 68-76. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2022.04.068.

Pasko, M.I. (2017), “Family economy as a basis for the formation of a family business in Ukraine”, Aktyalni pytannia organizatsii ta upravlinnia diaialnistyu pidpryiemstva u suchasnykh umovakh gospodaryuvannia: materials of the scientific and practical conference (Kharkiv, November 29, 2017). Kharkiv: NANGU. pp. 138-140.

Solonenko, Yu. (2021), “Family business: comparison with non-family business, key differences and peculiarities of functioning”, Galician Economic Journal, Tom 71, no. 4. pp. 140-150. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04.140 (Accessed 24 June, 2023).

Davlatov, M. Kh. (2016), Osobenosti razvitiia semeinoi ekonomili I domashnego truda v usloviiakh rynochnoi ekonomiki [Features of the development of the family economy and domestic work in a market economy], Dushanbe, Tajikistan.

Bogobolova, N. I. and Lysenkova, M. A. (2019), “Peculiarities of the financial and economic mechanism of the development of family business enterprises”, Efficient economy, no. 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2019/9.pdf (Accessed 07 July, 2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.7.7.

Smygur, V.S. (2019), “The place of family firms in the system of the national economy of Ukraine”, Market infrastructure, Vol. 33, pp. 227-232. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/33_2019_ukr/36.pdf (Accessed 07 July 2023). DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct33-34.

Stabulis, M. and Kostas, A. (2022), “Entrepreneurship and family business: legal succession in Greece”, Journal of European Economy, Vol. 21, no. 3, pp. 371-401. URL: http://jeej.wunu.edu.ua/index.php/ukjee/article/view/1610/1610 (Accessed 07 July 2023).

Paunder, P. (2015), “Family business insights: an overview of the literature”, Journal of Family Business Management, no. 5(1), pp. 116-127. URL: https://www.researchgate.net/publication/277573734_Family_business_insights_an_overview_of_the_literature#fullTextFileContent (Accessed 8 August, 2023). DOI: https://doi.org/10.1108/JFBM-10-2014-0023.

##submission.downloads##

Опубліковано

30-08-2023

Як цитувати

Краус, К., Краус, Н., & Осецький, В. (2023). СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ, ПОВЕДІНКОВИЙ КОМПОНЕНТ, ЧИННИК ВЛАСНОСТІ ТА СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД РЕАЛІЗАЦІЇ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(3). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-3-1

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології