ПОТЕНЦІАЛ ТА ІМПЕРАТИВИ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО МОТОРНОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Галина Трипольська Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України” https://orcid.org/0000-0002-8830-7036

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-4

Ключові слова:

ринок, рідке моторне біопаливо, виробництво спирту, додана вартість, експорт ріпаку, експорт спирту

Анотація

Вступ. Різні країни мають різні аргументи на користь використання моторного біопалива в транспортному секторі, проте основним аргументом є намагання зменшити власну залежність від викопного палива, яке часто є імпортованим. З розгортанням кліматичної кризи, кліматичні та екологічні міркування набирають ваги у все більшій кількості країн.

Метою даної статті є розгляд потенціалу виробництва рідкого моторного біопалива в Україні, а також рушійних сил, які зумовлюють необхідність його виробництва в Україні станом на 2023 рік і далі.

Матеріали та методи. Для вирішення поставлених завдань використано методи наукового аналізу та узагальнення. Інформаційну базу дослідження склали праці зарубіжних та українських вчених, бази даних та прогнози світового виробництва зернових та олійних культур, а також чинні нормативно-правові України.

Рідке моторне біопаливо ‒ біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, паливо моторне сумішеве гідроочищена олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси.

Результати і обговорення. За даними Біоенергетичної асоціації України, потенціал моторного біопалива до 2050 р. складає 5,79 млн т н.е. Проектом Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 р. прогнозується, що в структурі моторного біопалива у транспортному секторі споживатиметься переважно біоетанол першого покоління, незначна частина біодизелю, а також поступово буде налагоджено виробництво вдосконалених біоетанолу та біодизелю.

Україна має багато факторів, що визначають можливість виробництва моторного біопалива:

– необхідність заміщення імпорту нафтопродуктів;

– наявність технологічної та виробничої бази для виготовлення біологічного компоненту палива;

– наявність сировинної бази, яка істотно розширилась через неможливість в повному обсязі експортувати зернові;

– зобов’язання в рамках Енергетичного Співтовариства та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Висновки Україна має вагомі причини для розвитку моторного біопалива, включаючи потребу у заміщенні імпорту нафтопродуктів, наявність технологічної та сировинної бази, а також зобов'язання в рамках міжнародних угод. Потенціал моторного біопалива в Україні до 2050 року складає 5,79 млн т н.е. З врахуванням сировинних можливостей, Україна має потенціал для виробництва біопалива з використанням надлишку зерна, що може сприяти зменшенню викидів CO2 та створенню доданої вартості в країні. Спирт в Україні є доступним за ціною. Сировина для біологічного компонента палива (кукурудза і пшениця) також є відносно доступною для виробництва біоетанолу. Україна є значним експортером ріпаку, особливо в країни ЄС. Виробництво власного моторного біопалива є важливим для національної безпеки України, оскільки дозволить зменшити залежність від імпорту нафтопродуктів. В Україні спостерігається значний приріст імпорту вживаних автомобілів з ЄС, що може стати сприятливим фактором для ринку біопалива, оскільки новіші авто більш сумісні з біопаливом.

Посилання

Kurylo, V. L. and Kulyk, M. I. (2017), Enerhetychni kultury dlia vyrobnytstva biopalyva: dovidnyk [Energy crops for biofuel production: a guide]. Poltava. 74 p.

The Law of Ukraine “On alternative fuels” (2000), The Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14#Text (accessed September 7, 2023).

Dvornik, I. V. and Talavirya, M. P. (2013), “Biofuel and its prospects for development in Ukraine”. Scientific Bulletin of the National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine. Ser.: Economics, Agricultural Management, Business, vol. 181(6), pp. 113-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(6)__18. (accessed September 7, 2023).

Dibrova, A. and Cheban, I. (2018), “Modeling the liquid biofuel market in Ukraine”. Economy of Agro-Industrial Complex, vol. 12, pp. 16-25. URL: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201812016 (accessed September 07, 2023).

Cheban, I. V. and Dibrova, A. D. (2020). “Strategic priorities for the formation and development of the biofuel market in Ukraine in the medium and long term”. Economy, Management, and Administration, 4(90), 81-93. URL: https://doi.org/10.26642/ema-2019-4(90)-81-93. (дата звернення: 07.09.2023 р.).

Heletukha, H.H., Zhelezna, T.A., Matveev, Yu.B., Kucheruk, P.P. and Kramar, V.G. (2020), Roadmap for the development of the bioenergy sector in Ukraine until 2050. Analytical Note BAU No. 26. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/11/PP-UABIO-26_UA_26-11-2020.pdf. (accessed September 7, 2023).

Kaletnik, H.M. (2008), Rozvytok rynku biopalyv v Ukraini [Development of the biofuels market in Ukraine]. Monograph. Kyiv: Agrarna Nauka. 464 p.

Biolohichni resursy i tekhnolohii vyrobnytstva biopalyva [Biological resources and biofuel production technologies] (2010): Monograph / Ya.B. Blum, H.G. Geletukha, I.P. Hryhoriuk, K.V. Dmytruk, V.O. Dubrovin, A.I. Yemets, H.M. Zabariy, H.M. Kaletnik, M.D. Melnychuk, V.G. Myronenko, D.B. Rakhmetov, A.A. Sibirnyi and S.P. Tsygankov. K.: “Agrar Media Group”. 292 p.

Klymchuk, O.V. (2017), “Economic and technological processes of regional production of liquid biofuels in Ukraine”. Economika APK, vol. 5, pp. 38-42.

Mesel-Veseliak, V.Ya. (2015), “Production of alternative types of energy resources as a factor in increasing the efficiency of agricultural enterprises”, Economika APK, vol. 2, pp. 18-26.

Shpychak, O. (2014), “The potential of the grain market in Ukraine: problems and prospects”, Economika APK, vol. 7, pp. 83-91.

Draft National Action Plan for Renewable Energy for the period up to 2030. (2022). DNREAP2030. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/DraftNPDVE_2030_SAEE_21_09_2022.pdf (accessed: September 7, 2023).

Green Book on motor fuels market regulation (2020). BRDO. URL: https://cdn.regulation.gov.ua/2c/e5/e3/9f/regulation.gov.ua_GREEN%20BOOK_Motor%20Fuels%20Market%20Regulation.pdf (accessed September 7, 2023).

Agricultural Outlook Ukraine (2023), 2050 Projections for crops. KSE. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2023/06/2050-projections-for-crops.pdf (accessed September 7, 2023).

Popp, J., Lakner, Z., Harangi-Rákos, M. & Fári, M. (2014), “The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 32, pp. 559-578. URL: https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.01.056 (accessed September 7, 2023).

Shelare S. D., Belkhode P.N., Nikam K. C., Jathar L.D., Shahapurkar K., Soudagar M. E. M., I.Veza, Khan T.M. Y., Kalam M.A., Nizami A.-S. and Rehan M. (2023), “Biofuels for a sustainable future: Examining the role of nano-additives, economics, policy, internet of things, artificial intelligence and machine learning technology in biodiesel production”, Energy, vol. 282, 128874, https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.128874. (accessed September 7, 2023).

Ethanol production from grain (2006), Department of Primary Industries and Regional Development, Western Australia, Perth. Report. Department of Agriculture and Food, Western Australia, DAFWA. URL: https://cutt.ly/4ZiLtec (accessed: September 7, 2023).

Alsiyabi, A., Stroh, S. & Saha, R. (2021), “Investigating the effect of E30 fuel on long term vehicle performance, adaptability and economic feasibility”, Fuel, vol. 306, 2021, 121629. URL: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121629 (accessed September 7, 2023).

Policy Recommendations: Existing Barriers and Possible Solutions to Support Biofuels Market Development in Ukraine (2023), UNECE, FAO. URL: https://unece.org/sites/default/files/2023-03/Draft%20for%20Discussion%20on%20Policy%20Recommendations.pdf (accessed September 7, 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

28-11-2023

Як цитувати

Трипольська, Г. (2023). ПОТЕНЦІАЛ ТА ІМПЕРАТИВИ ВИРОБНИЦТВА РІДКОГО МОТОРНОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(4). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-4

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології