НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ СФЕРИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-6

Ключові слова:

людський капітал, соціогуманітарна політика, соціогуманітарний розвиток, державна політика, освіта, охорона здоров’я, , сталий людський розвиток

Анотація

Вступ. Важливим державним завданням на різних рівнях управління в тому числі на рівні міської агломерації є своєчасне і якісне забезпечення громадян важливими соціальними благами, такими як охорона здоров’я, освіта, соціальне забезпечення і соціальний захист, правопорядок і безпека, захист навколишнього середовища тощо. Органи державної влади та місцевого самоврядування покликані максимізувати суспільний добробут людей.

Саме тому соціогуманітарний розвиток міських конгломерацій набуває актуального значення серед критеріїв і факторів суспільного прогресу та добробуту. Оскільки соціогуманітарний розвиток безпосередньо пов’язаний із відтворенням людського капіталу, він є основним чинником формування головної продуктивної сили – людини як виробника і споживача матеріальних і духовних благ.

Матеріали і методи. Наукову основу дослідження складають наукові праці, міжнародні правові акти, звіт Світового банку та Цілі сталого розвитку. Наукову проблему формування складових, що визначають об'єктивність функціонування сфери формування людського капіталу досліджено за допомогою критичного та наукового аналізу, методів наукового узагальнення та системного підходу. На основі інтегрованого підходу обґрунтовано результати дослідження, підготовлено висновки та рекомендації.

Результати і обговорення У статті визначено соціогуманітарний розвиток як найважливіша умова формування людського капіталу, сфера, де відбувається становлення людини як особистості, як головного ресурсу соціально-економічного прогресу суспільства. В статті підкреслено, що лідерами серед високорозвинених країн стали ті країни, що досягли високих стандартів у соціогуманітарній сфері – в освіті, охороні здоров’я, культурі. Досліджено генезиз суті основних документів, які регламентують соціальні права та свободи громадян в усьому світі, до яких відносимо: Загальна декларація прав людини; Європейська соціальна хартія; Європейський кодекс соціального забезпечення; Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права; Хартія соціального забезпечення; Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників.

В статті показано, що в усіх міжнародних документах проходить ідея щодо забезпечення державами всіх країн світу своїм громадянам гідної праці, охорони здоров'я, права на освіту, соціального захисту, соціального залучення, тощо. Із 17 Цілей Сталого Розвитку, основними цілями є Ціль 3 передбачає забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці і Ціль 4 – забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх людей.

Висновки. Охорона здоров’я й освіта є центральними складовими соціогуманітарної політики, від яких залежить стан розвитку людського капіталу в будь-якій країні. Ураховуючи це, і виходячи з правових міжнародних документів, де наголошується на важливість цих сфер, необхідно проводити зважену державну політику із забезпечення членів суспільства такими важливими суспільними благами, які за своєю суттю, не можуть обертатися в ринковому просторі і належать до сфери втручання держави і тому передбачають державне регулювання та впровадження сучасних механізмів державного впливу на якість надання послуг з освіти та охорони здоров’я.

Посилання

Kasych, A. (2019), “Strategic orientations of government policy for the development of the non-market services sector: quality, productivity, investment attractiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7239 (Accessed: November, 06, 2023).

Cherniuk, L.H. and Pepa, T.V. (2013), “Systemic transformation of socio-humanitarian space and its manifestation as a regulator of the structure of productive forces”, Zbirnyk naukovykh prats VNAU, vol. 4 (81), pp. 296-308.

Stalyi liudskyi rozvytok: zabezpechennia spravedlyvosti: natsionalna dopovid / ker. avt. kol. E. M. Libanova. Instytut demohrafii ta sotsialnykh doslidzhen im. M. V. Ptukhy. Uman: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Vizavi”, 2012. 412 р.

Nosyk, O. M. (2016), Liudskyi kapital innovatsiinoho rozvytku: ekonomichni osnovy vidtvorennia [Human capital of innovation development: economic bases of reproduction], Kharkiv.

Kuznets, S. and Jenks, E. (1961), Capital in the American Economy: Its Formation and Financing (National Bureau of Economic Research Publications in Reprint). Princeton, 664 pages. URL: http://www.nber.org/books/kuzn61-1. (Accessed: November, 06, 2023).

Konstytutsiia Ukrainy : pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi rady Ukrainy 28 chervnia 1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. Vol. 30. St. 141.

Ievropeiska sotsialna khartiia (2007). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Vol. 51. St. 2096.

Khliebnykov, A. (2018), “Normative-legal regulation of the provision of public services in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 125-129.

Pro ratyfikatsiiu Yevropeiskoi sotsialnoi khartii (perehlianutoi) (2006). Zakon Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Vol. 43. St. 418.

Horbatiuk, S. (2018), “Conceptualization of the Humanitarian Policy Model in Ukraine at the Current Stage of Reforms”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Vol. 2 (55). Ch. 1, рр. 80-90. https://doi.org/10.33990/2070-4011.55.2018.146717. (Accessed: November, 06, 2023).

Report on world development “Changing the nature of work”, International Bank of Reconstruction and Development. World Bank.Washington, 2019. 152 p.

Hynda S. M. and Hynda O.M. (2017), “Human Capital: Essence, Features of Analysis and Evaluation”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 12, pp. 73-78. URL: http://economyandsociety.in.ua/ journal/12_ukr/12.pdf. (Accessed November, 06, 2023).

Sobolieva, S.M. (2012), “Education as a strategic resource of innovative development of the Ukrainian society”, Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy, vol. 3, pp. 100-106. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2012/03(62)2012/3_12_14.pdf. (Accessed: November, 06, 2023).

Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. Natsionalna dopovid. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. K.: 2017. 176 p.

Report on human development: new dimensions of human security (1994), New York, Oxford: UNODC, Oxford University Press, 72 p.

Iefremov, D. P. and Fedirko V. (2014), Ekonomika suspilnoho sektoru: navch. posib., K.: KNEU, 351 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

28-11-2023

Як цитувати

Кожем’якіна, С., & Кривуша, С. (2023). НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ СФЕРИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(4). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-6

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології