ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ АЛЮМІНІЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-3

Ключові слова:

алюмінієва промисловість, сировинна база, первинний та вторинний алюміній, світовий та вітчизняний досвід, перспектива

Анотація

Вступ. Виклики, що постали перед Україною в період військових дій російської федерації (рф), посилили необхідність зміцнення економіки, військово-оборонного комплексу та національної безпеки країни. Вирішальну роль в цьому процесі має відігравати алюмінієва промисловість, розвиток якої значною мірою залежить від стану та перспектив розвитку сировинної бази.

Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є системний аналіз стану і проблеми розвитку сировинної бази вітчизняної та світової алюмінієвої індустрії, узагальнення інформації, статистичні методи збору, обробки даних та прогнозу.

Результати і обговорення. Розглянуто ситуацію в алюмінієвій галузі з моменту здобуття Україною незалежності до теперішнього часу. Досліджено стан та перспективи вітчизняної сировинної бази з виробництва алюмінію. Обговорено причини і наслідки скорочення та зупинення виробничих потужностей. Визначено, що через негативні наслідки приватизації Україна в 2011 році позбулася статусу країни-виробника первинного алюмінію, не отримавши при цьому компенсації та очікуваних інвестицій для створення нових перспективних виробництв. Базуючись на світовому і вітчизняному досвіді запропоновано шляхи інноваційного розвитку сировинної бази вітчизняного алюмінієвого виробництва з використанням існуючого науково-технічного, виробничого та ресурсного потенціалу. Показано необхідність визначення стратегічних напрямів відродження та модернізації алюмінієвої промисловості Україні у післявоєнний період та на перспективу в рамках розроблення “Державної програми розвитку алюмінієвої промисловості України до 2050 року”.

Висновки. Для забезпечення національної безпеки держави і зменшення залежності України від світового ринку металів першочерговими, середньо- та довгостроковими завданнями в алюмінієвій галузі повинно стати відновлення зруйнованих війною підприємств та вибір перспективних напрямів її зростання на основі сучасних досягнень науки та техніки. Актуальним завданням є відродження замкненого циклу виробництва алюмінію в Україні, розширення сировинної бази шляхом вдосконалення обладнання, розроблення технологій переробки та збагачення вітчизняних бокситів, дослідження можливості використання алюмінієвої рудної сировини з низьким вмістом корисних компонентів і високим вмістом заліза. Створення українського алюмінієвого виробництва світового рівня потребує розроблення Концепції та відповідної Державної програми розвитку алюмінієвої промисловості на період до 2050 року, яка передбачає розвиток сировинної бази та забезпечення потреб економіки в конкурентоздатній алюмінієвій продукції, організації державного регулювання щодо оптимального використання сировинних та енергетичних ресурсів.

Посилання

Prygunova A. G., Tuboltsev L. G., Narivskyi A. V. and Sokol L. V. (2022), “Aluminum industry of Ukraine: from decline to potential growth”, Metal i lyttya Ukrayiny, Issue 30, No. 3 (330), pp. 8-20, Ukraine. URL: https://doi.org/10.15407/syeelcast2022.03.008 (accessed September 4, 2023).

Chuckwulebe, B., Klimushkin, A. V. and Kuznetsov, G. V. (2006), “The Making, Shaping and Treating of Steel”, Iron Steel Tech., no. 11, pp. 45-53.

Boychenko, S. V., Ivanchenko, O. V. and Yakovleva A. V. (2017), “Recycling and disposal of aircraft: global trends and features of implementation”, Science-intensive technologies, no. 2 (34), pp. 140-149. URL: https://doi.org/10.18372/2310-5461.34.11612. (accessed September 4, 2023).

Hnatush, V. A. (2020), “Global Trends in the Market for Recycling Waste and Scrap of Aluminum Alloys”, Protsesy lyttia, vol. 3, рp. 56-69. URL: https://doi.org/10.15407/plit2020.03.056

Nesterenko, T. M. (2015), “Perspective directions of improvement of technology and equipment for metallurgical processing of secondary aluminum raw materials. Scientific researches and their practical application. Modern state and ways of development”, 7 p.

Ochynskyi, V. M. and Nasekan, Yu. P. (2013), “Features of Aluminium ore Raw Material for Ukraine”, Metalurhiia, vol. 2, pp. 60-66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Metalurg_2013_2_12.

Pozhuev, V.I., Ivashchenko, V.I., Chervoniy, I.F. and Gritsai, V.P. (2007), “Metallurgy of color metals: assistant. Part 1. Sirovinni resources and virobnitstvo”, Zaporizhzhya: ZDIA, 351 p.

Bredikhin, V.M., Manyak, M.O., Smirnov, V.O., Pozhuev, V.I., Chervoniy, I.F. and Gritsay, V.P. (2009), “Metalurhiya kolʹorovykh metaliv : asyst. Chastyna 7. Vtorynna metalurhiya kolʹorovykh metaliv” [Metallurgy of color metals: assistant. Part 7. Secondary metallurgy of color metals], Zaporozhzhya: ZDIA, 452 p.

Grjotheim, K. (1993), Inroduction to Aluminium Electrolysis, Aluminium Verlag, Dusseldorf, Germany, 260 p.

Gurskyi D. S., Yesipchuk K. Yu., Kalinin V. I. and Kulish V. A.(2005), Metalevi ta nerudni korysni kopalyny Ukrayiny [Metallic and non-metallic minerals of Ukraine], Kyiv-Lviv: Center of Europe, 785 p.

Verkhovlyuk, F. M., Dovbenko, V. V. and Chervony, I. F. (2019), “Analysis of aluminum scrap processing technologies”, Scientific Journal “ScienceRise”, vol. 12, (65) Ukraine. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/189686-Article%20Text-423425-1-10-20191228.pdf. (accessed September 4, 2023).

Tuboltsev, L. G., Prygunova A., G., Narivskyi A., V. and Petrenko, V. O. (2023), “Kontseptsiia staloho rozvytku metalurhii Ukrainy. Stan, dosvid, perspektyvy” [Concept of sustainable development of metallurgy of Ukraine. Condition, experience, prospects], Monograph, Dnipro: Iron and Steel Institute of NAS of Ukraine, Ukraine. 364 p. URL: https://doi.org/10.52150/. (accessed September 4, 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

28-11-2023

Як цитувати

Пригунова, А., & Тубольцев, Л. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИРОВИННОЇ БАЗИ АЛЮМІНІЄВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(4). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-3

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології