ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНТЕНТ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-7

Ключові слова:

інформація, облік, економічна безпека, менеджмент, суб’єкт підприємництва

Анотація

Вступ. Стаття присвячена аналізу теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо використання облікової інформації в сучасному менеджменті суб’єкта підприємництва.

Матеріали та методи. Авторами було використано наукові публікації українських вчених, власні дослідження та наукові здобутки. Завдяки системному підходу було проаналізовано теоретичні аспекти щодо формування якісного облікового контенту для потреб менеджменту суб’єкта підприємництва. В процесі пошуку практичних рекомендацій щодо використання облікової інформації в сучасному менеджменті суб’єкта підприємництва було використано методи синтезу і аналізу, причинно-наслідкового зв’язку, наукового узагальнення, а також методи візуалізації.

Результати і обговорення. Досліджено сутність облікового контенту як основного інформаційного джерела для потреб управління на підприємстві. Наголошено на наявності проблем у менеджерів щодо координації, контролю та спрямування інформації для потреб розробки управлінських рішень. Узагальнено значення облікової інформації для потреб управління підприємством. Акцентовано увагу на якості інформаційного контенту як чиннику формування економічної безпеки суб’єкта підприємництва. Наведено вимоги до якості інформаційно-облікового контенту для задоволення потреб системи менеджменту підприємства. Зазначено про ретроспективний підхід до використання облікової інформації в системі сучасного менеджменту підприємства. Наголошено на важливості розробки плану стратегічного розвитку суб’єктів бізнесу. Аргументовано доцільність використання облікової інформації та результатів аналізу для розробки стратегічних напрямків розвитку суб’єкта підприємництва. Запропоновано для потреб стратегічного аналізу застосування спеціального інструментарію, зокрема, аналізу збитковості, розрахунку операційного левериджу, аналізу чутливості, гнучкого бюджетування тощо. Обгрунтовано доцільність побудови розвиненої та якісної на системи управлінського обліку бізнес-суб’єкта в частині формування управлінських звітів для потреб менеджерів. Приділено увагу визначенню показників соціальної відповідальності бізнесу, що підвищує репутацію та авторитетність компанії в ділових колах, а також показники його ділової активності як результат довіри до соціально свідомого партнера по бізнесу. Обгрунтовано необхідність формування нефінансової звітності суб’єкта підприємництва, яка буде виступати комунікаційним інструментом для залучення додаткових ресурсів для забезпечення належного рівня фінансово-економічної безпеки.

Висновки. Наголошено на важливому значенні якісного інформаційного контенту для потреб сучасного менеджменту підприємства, запропоновано шляхи удосконалення використання облікової інформації в системі сучасного менеджменту підприємства.

Посилання

Kolisnyk, O. P. (2017), “The essence of accounting information and its regulatory and legal support“, Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, vol. 1, 78- 84. URL: https://doi.org/10.33244/2617-5932.1.2017.78-84 (Accessed November, 2, 2023).

Kononenko, Zh., Khodakivska, L. and Hrybovska, Yu. (2020), “Economic information as a tool of enterprise management“, Modern Economics, vol. 19, pp. 83-87. URL: https://doi.org/10.31521/modecon.V19(2020)-14 (Accessed October, 30, 2023).

Koroliuk, T. and Spivak, S. (2022), “The essence, meaning and accounting and information support of the controlling process“, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 5–6, pp. 58-64. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitsream/lib/40828/2/GEB_2022v78-79n5-6_Korolyuk_T-Essence_importance_and_accounting_58-64.pdf (Accessed October, 30, 2023).

Ometsinska, I. (2016), “Accounting information: economic essence and quality criteria“, Visnyk Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu, vol. (3), pp. 131-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2016_3_15 (Accessed October, 30, 2023).

Yudina, M. I. (2019), “The importance of accounting in increasing the efficiency of financial and economic activities of domestic enterprises“, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 28 (2), pp. 169-172. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/28_2_2019ua/34.pdf (Accessed November, 2, 2023).

Yaremko, I. (2022), “Accounting and analytical support as a tool for managing the economic development of the enterprise“, Problemy suchasnykh transformatsii. Seriia: ekonomika ta upravlinnia, vol. 6. URL https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-6-09-02 (Accessed October, 30, 2023).

Voronina, V. L. and Ziukova, M. M. (2018). “Formation of accounting policy of the enterprise for management needs“, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 29, 99-102. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/29_2_2018/22.pdf (Accessed October, 30, 2023).

Harkusha, S. A. (2020), “Introduction of management reporting in the management accounting system at the enterprise“, Infrastruktura rynku, vol. 39, 375-379. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/64.pdf (Accessed October, 30, 2023).

Holovai, N. M. and Sysoieva, I. M. (2021), “The place of accounting in the management of the company's activities“, Infrastruktura rynku, vol. 53, 167-171. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53_2021/30.pdf (Accessed October, 30, 2023).

Podolianchuk, O. A. (2018). “Account information and its quality characteristics in accordance with accounting standards“, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 8, 79-90. URL: http://efm.vsau.org/storage/articles/February2020/ybOZQMlRWBAuPz2dwybX.pdf (Accessed October, 30, 2023).

Shtanhret, A.M. and Stetsiv, L.P. (2017), “Accounting and analytical support for the management of economic security of the enterprise: methodical principles“, Ekonomika i suspilstvo, vol. № 9, 722-726. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/123.pdf (Accessed November, 2, 2023).

Tsaruk, V. Yu. (2018), “Problems of the development of accounting in the system of corporate management“, Biznesinform, vol. 11, 369-374. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-11_0-pages-369_374.pdf (Accessed November, 2, 2023).

Shyshkova, N. L. (2016), “Means of increasing the manageability of the security of accounting information“, Ekonomichnyi visnyk, vol. 3, 119-127. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2016/3/EV20163_119-127.pdf (Accessed November, 2, 2023).

Shevchuk, K. V. (2016), “The role of management reporting in the accounting and information system of the enterprise and the peculiarities of its formation“, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 6 (3), 137-140. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/6_3_2016ua/35.pdf (Accessed November, 2, 2023).

Shtuft, P. and Artiukh, O. (2021), “Internal economic reporting as a tool for making managerial decisions“, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 26. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-82 (Accessed October, 30, 2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

28-11-2023

Як цитувати

Чернецька, О., Хіміч, І., & Недокус, А. (2023). ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОНТЕНТ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 2(4). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-7

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології