ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВОГО ТИТАНУ В КРАЇНАХ СВІТУ

Автор(и)

  • Володимир Олефір Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” https://orcid.org/0000-0003-4180-3435

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-6

Ключові слова:

державне стимулювання, металевий титан, титанова промисловість, порівняльний аналіз, програми розвитку, закордонний досвід

Анотація

Вступ. Україна повинна максимально використати можливість збільшення виробництва кінцевої продукції з металевого титану. На сьогодні титанові руди вивозяться переважно за кордон, а готова продукція з металевого титану імпортується. Це економічно невигідно, оскільки експорт сировини приносить менше валютної виручки, ніж експорт готової продукції, а споживачі готової продукції переплачують за імпорт. Україна має потужності з виробництва готових виробів з металевого титану, але за обсягами випуску поступається іншим країнам. Метою статті було вивчити закордонний досвід державного стимулювання виробництва металевого титану і на цій основі обґрунтувати рекомендації щодо збільшення виробництва в Україні титанової продукції з великим обсягом доданої вартості.

Матеріали та методи. Під час проведення дослідження було використано такі методи: економіко-статистичний, порівняння, монографічний, аналізу і синтезу, системного підходу тощо. Для проведення аналізу залучались дані: UN Comtrade Database, World Integrated Trade Solution, інформаційні ресурси Інтернету, статистична інформація Держстату України.

Результати і обговорення. Форми державного впливу на титанову галузь різняться в залежності від питомої ваги державного сектору в економіці. В ринковій економіці інструментами впливу держави є: державні програми, державні закупівлі, фінансування наукових досліджень, підтримка інноваційної діяльності, державні позики під низькі відсотки, захист нових галузей протекційними методами тощо. На думку багатьох дослідників металевий титан – це матеріал майбутнього, значення якого для науково-технічного прогресу і розвитку промисловості буде постійно зростати. Тому, найбільш імовірно, що державний нагляд за виробництвом металевого титану та його державне стимулювання залишаться актуальними і в перспективі.

Висновки. Досвід інших країн має велике значення для розвитку вітчизняного виробництва металевого титану. В першу чергу це стосується досвіду Казахстану і Саудівської Аравії. Успіх цих країн у виробництві металевого титану базувався на приватній ініціативі, яка мала державну підтримку. Держава створила умови для розвитку національного бізнесу, забезпечила в країні інвестиційний клімат, сприятливий для іноземних компаній. Наслідком цього стало створення спільних підприємств, в яких національний виробник був на рівних умовах з іноземним інвестором. Іноземний партнер забезпечив доступ до інновацій і можливість інтегруватись у світові ланцюги доданої вартості. Таким чином, складовими успіху були: наявність розвинутого національного бізнесу, сприятливий інвестиційний клімат, кооперація з провідними світовими виробниками.

В контексті повоєнного розвитку виробництва металевого титану в Україні завданнями держави є: 1) визначення виробника-лідера галузі, який стане «локомотивом» зростання; 2) створення сприятливого інвестиційного клімату, що зробить можливим залучення стратегічного іноземного інвестора, який забезпечить доступ до сучасних технологій, надходження інвестицій і входження до світових ланцюгів доданої вартості. 

Посилання

Reinert, Е. (2005), How Rich Countries Got Rich … and Why Poor Countries Stay Poor, Constable, London, UK.

Roux, R. N., Van der Lingen, E. Botha, A. P. and Botes, A. E. (2020), “The fragmented nature of the titanium metal value chain”, Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, vol. 120, no. 11, pp. 633-640. URL: https://doi.org/10.17159/2411-9717/1126/2020

Van Tonder, W. (2010), “South African titanium: Techno-Economic Evaluation of Alternatives to the Kroll Process”, MSc Eng thesis, Stellenbosch University, Stellenbosch, Republic of South Africa.

Jackson, M. (2019), “Titanium Research Development in the United Kingdom”, 14th World Conference of Titanium, Nantes, France, 10-14 June 2019.

Narushima, T. and Sugizaki, Y. (2019), “Recent activities of titanium research and development in Japan”, 14th World Conference of Titanium, Nantes, France, 10-14 June 2019.

Chunxiang, C. BaoMin, H. Lichen, Z. and Shuangjin, L. (2011) “Titanium alloy production technology, market prospects and industry development”, Materials & Design, vol. 32, no. 3, pp. 1684-1694. URL: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2010.09.011

Fang, Z. Z., Paramore, J. D., Sun, P., Chandran, K. S. R., Zhang, Y. Xia, Y. Cao, F. Koopman, M. and Free, M. (2018), “Powder metallurgy of titanium – past, present, and future”, International Materials Reviews, vol. 63, no. 7, pp. 1-53. URL: https://doi.org/10.1080/09506608.2017.1366003

Banerjee, D. and Williams, J.C. (2013), “Perspectives on Titanium Science and Technology”, Acta Materialia, vol. 61, no. 3, pp. 844-879.

Khalloufi, M. El. Drevelle, O. and Soucy, G. (2021), “Titanium: An Overview of Resources and Production Methods”, Minerals, vol. 11, no. 12, 1425.

Zhang, Y. Fang, Z. Z. Xia, Y. Huang, Z. Lefler, H. Zhang, T. and Guo, J. (2015), “A novel chemical pathway for energy efficient production of Ti metal from upgraded titanium slag”, Chemical Engineering Journal, vol. 286, pp. 517–527. URL: https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.10.090

Zhang, Y., Fang, Z. Z., Sun, P. Zheng, S. Xia, Y. and Free, M. (2017), “A Perspective on thermochemical and electrochemical processes for titanium metal production”, JOM , vol. 69, no. 10, pp. 1861–1868. URL: https://doi.org/10.1007/s11837-017-2481-9

Bolivar, R. and Friedrich, B. (2019), “Magnesiothermic reduction from titanium dioxide to produce titanium powder”, Journal Sustainable Metallurgy, vol. 5, no. 2, pp. 219–229. URL: https://doi.org/10.1007/s40831-019-00215-z

Ri, V., Nersisyan, H., Kwon, S. C., Lee, J. H., Suh, H. and Kim, J.G. (2019), “A thermochemical and experimental study for the conversion of ilmenite sand into fine powders of titanium compounds”, Materials Chemistry and Physic, vol. 221, pp. 1–10. URL: https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2018.09.031

Zhu, F., Qiu, K. and Sun, Z. (2017), “Preparation of titanium from TiCl4 in a molten fluoride-chloride salt”, Electrochemistry, vol. 85, no. 11, pp. 715–720. URL: https://doi.org/10.5796/electrochemistry.85.715

Doblin, C., Freeman, D. and Richards, M. (2013), “The TiROTM Process for the Continuous Direct Production of Titanium Powder”, Key Engineering Materials, vol. 551, pp. 37-43. URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.551.37

Akhonin, S. V. (2019), “Tendencies of development of special electrometallurgy of titanium in Ukraine (According to the materials of scientific report at the meeting of the Presidium of NAS of Ukraine, March 13, 2019)”, Visn. Nac. Acad. Nauk. Ukr., no. 6, pp. 28-36.

Siemers, C. and Stocker, C. (2019), “Developments in Titanium Research and Application in Germany”, 14th World Conference of Titanium, Nantes, France, 10-14 June 2019.

Chang, H. and Zhou, L. (2019), “Currrent Situation of Titanium Research, Development and Application in China”, 14th World Conference of Titanium, Nantes, France, 10-14 June 2019.

Gakhovych, N.G. Venger, V.V. and Kushnirenko, O.M. (2023), “Prerequisites and prospects for the Ukrainian titanium industry development in the postwar period”, Scientific bulletin of the International association of scientists, Series: Economy, Management, Security, Technologies, vol. 2, Is. 3.

Qiuand, G. and Guo, Y. (2022), “Current situation and development trend of titanium metal industry in China”, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, vol. 29, no. 4, pp. 599-610.

Jia, H. Lu, F.S. and Hao, B. (2021), “Report on China titanium industry progress in 2020”, Titanium Industry Progress, vol. 38, no. 2, pp. 34-41.

Nihei, T., Ohashi, K., Hattori, M. and Imazato, S. (2020), “A surveillance study of the demand of titanium and titanium alloys in Japan”, Dental Materials Journal, vol. 39, no. 1, p. 9-11. URL: https://doi.org/10.4012/dmj.2019-095

##submission.downloads##

Опубліковано

29-05-2024

Як цитувати

Олефір, В. (2024). ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛЕВОГО ТИТАНУ В КРАЇНАХ СВІТУ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-6

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології