ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-6

Ключові слова:

інновації, фінансові інновації, фінансові інструменти, інноваційні технології, ринок фінансових послуг

Анотація

Вступ. Фінансова система є інституційним механізмом, який поєднує видачу кредитів та запозичення грошей нефінансовими установами, компаніями та фізичними особами, а також фінансове посередництво, яке полегшує переказ коштів і робить кошти більш доступними; забезпечує функціонування ринку акцій і боргових цінних паперів з метою ефективного розподілу грошей. У статті досліджено інтеграцію фінансових інновацій у фінансову сферу та визначення їхнього функціонального впливу на економічне зростання.

Матеріали та методи. Вирішення поставленої мети дослідження здійснено за допомогою аналізу, синтезу, порівняння та наукового пошуку. Наразі, фінансова сфера, стала платформою для інтенсивного впровадження інноваційних послуг, процесів, бізнес-моделей і технологій. Дослідження виявило, що технологічний розвиток, конкуренція та регулювання є основними джерелами фінансових інновацій у різних категоріях. Дослідження дефініції «фінансові інновації», визначило їхню типологію та функції, що дозволило узагальнити основні напрями впровадження фінансових інновацій у діяльність фінансового ринку.

Результати дослідження визначили актуальність та перспективність подальшого дослідження «фінансових інновацій» як дієвого інструмента розвитку фінансово-кредитних установ, бізнесу, та пересічних споживачів фінансових послуг. Отримані результати дослідження дозволили сформувати власний підхід до визначення фінансових інновації та їхньої практичної цінності. Зокрема, доведено, що розвиток інновацій залишається актуальною тенденцією європейської спільноти. Так, банкомати, точки продажу (POS), мобільні платежі (MP) і мобільний банкінг інтенсивно розвиваються та сприяють економічному зростанню та прискорюють розвиток фінансових ринків.

Висновки. Впровадження інновацій конкретними учасниками фінансового ринку дозволяє підвищити їхню конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість.

Посилання

Nejad, M.G. (2022). Research on financial innovations: an interdisciplinary review", International Journal of Bank Marketing, Vol. 40, 3, 578-612. DOI: https://doi.org/10.1108/IJBM-07-2021-0305.

Lashitew, A.A., van Tulder, R. and Liasses, Y. (2019). Mobile phones for financial inclusion: what explain the diffusion of mobile money innovations? Research Policy, Vol. 48, 5, 1201-1215. DOI: https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.010.

Batiz-Lazo, B. (2018), Cash and Dash: How ATMs and Computers Changed Banking, Oxford University Press, Oxford.

Charles O. and at (2023). Impact of digital financial innovation on financial system development in Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) countries. Asian Journal of Economics and Banking. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/AJEB-04-2022-0041/full/html. DOI: https://doi.org/10.1108/AJEB-04-2022-0041

Frame, W. S., & White, L. J. (2004). Empirical studies of financial innovation: Lots of talk, little action? Journal of Economic Literature, 42(1), 116–144. DOI: https://doi.org/10.1257/002205104773558065.

Lerner, J., & Tufano, P. (2011). The consequences of financial innovation: A counterfactual research agenda. In The Rate and Direction of Inventive Activity Revisited, 523–575. University of Chicago Press. DOI:10.1146/annurev.financial.050808.114326

Al-Dmour, A., Al-Dmour, R., & Rababeh, N. (2020). The impact of knowledge management practice on digital financial innovation: The role of bank managers. VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 51(3), 492–514. DOI: https://doi.org/10.1108/VJIKMS-01-2020-0006.

Allen, F., Gu, X., & Jagtiani, J. (2021). A survey of FinTech research and policy discussion. Review of Corporate Finance, 1(3-4), 259-339. DOI: https://doi.org/10.1561/114.00000007.

Napoli R. (2008). Innovation in the Financial Sector: Persistence and Schumpeterian Hypotheses. Journal of Service Science and Management, 1, 215–226. DOI: https://doi.org/10.4236/jssm.2008.13023

Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. К. : Знання-Прес, 2009. 299 с.

Колінець Л.Б. Фінансові інновації як чинники трансформації світового фінансового порядку. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 15. С. 28-32

Пантелєєва Н. М. Фінансові інновації в умовах цифровізації економіки: тенденції, виклики та загрози. Приазовський економічний вісник. 2017. № 3(03). С. 68-73.

Радинський С., Дячун О. Сутність та класифікація фінансових інновацій Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»: зб. тез доповідей, 05 листопада 2022 р. / за заг. ред. О.В. Панухник. Тернопіль : ФОП Паляниця В.А., 2022. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/39280/2/FMNESCPS_2022_Radynskiy_S-Essence_and_classification_125-127.pdf.

Циганова Н. Фінансові інновації та їх роль у розвитку інноваційного підприємництва? 2010. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25360/N_Tsyganova.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року: Сталий розвиток інновацій, кешлес та фін грамотність 2020. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_finteh2025.pdf?v=6

Welchen Hintergrund haben die sogenannten Finanzinnovationen? URL: https://www.boersennews.de/lexikon/begriff/finanzinnovationen/1488/

Sun Y (2022) Financial Innovations in Digital Marketing. Global J Comm Manage Perspect,11 Iss.2 No:1000008.

Дорофеєв Д. А. Сутність і класифікація фінансових інновацій у фінансовому секторі. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, 2018. Вип. 22№Ч.1. С. 91–97.

Pulseof Fintech H1’ Global analysis of fintech funding, 23 July 2023, URL: kpmg.com/fintechpulse.

Українська асоціація фінтех та інноваційних компаній URL: https://fintechua.org/en/fintech-catalog-2023.

Сукач О., Чудаєва І. Управлінські аспекти інноваційного розвитку економіки України. Social Transformations of the National Economy in the Context of European Integration Processes: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Prof. Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Steyr, Austria, 383 p. Рр. 274-281.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

Сукач, О., Сарана, Л., & Савченко, С. (2024). ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-6

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології