ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Любов Квасній Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ “ВНЗ “МАУП” https://orcid.org/0000-0001-5248-544X
  • Вікторія Паславська Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ “ВНЗ “МАУП” https://orcid.org/0000-0002-1083-1006
  • Ольга Кондра Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ “ВНЗ “МАУП” https://orcid.org/0000-0002-7872-0740
  • Галина Сисин Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського ПрАТ “ВНЗ “МАУП” https://orcid.org/0000-0003-4957-1536

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-3

Ключові слова:

продовольчий ринок, умови воєнного часу, маркетингова служба, забезпечення стабільності продовольчого ринку

Анотація

Вступ. В статті розглянуто вплив війни на формування продовольчого ринку в Україні. Умови війни значно впливають на всі ланки продовольчого ланцюга, від виробництва до споживання. У цьому зв’язку доцільним є дослідження наслідків впливу війни на продовольчий ринок країни.

Матеріали та методи. Авторами було використано наукові публікації українських та зарубіжних науковців, власні дослідження та наукові здобутки. Під час проведення дослідження використовувались економіко-статистичні методи для виявлення тенденцій розвитку продовольчого ринку, метод порівняння для оцінки невикористаних можливостей збільшення експорту, монографічний метод для збору і узагальнення інформації про поточну кон’юнктуру внутрішнього і світового продовольчого ринку, метод аналізу і синтезу для вивчення літературних джерел і формулювання висновків, а також метод системного підходу для врахування всіх взаємопов’язаних факторів, які впливають на розв'язання проблеми.

Результати і обговорення. Акцентовано увагу на тому, що воєнні конфлікти мають довгострокові наслідки для суспільства та економіки, і відновлення після них може вимагати великих зусиль та часу. Досліджуються особливості адаптації сільськогосподарського сектору та продовольчої промисловості до воєнних умов.

В статті проаналізовано вплив війни на забезпеченість продуктами харчування населення, звертаючи увагу на можливі ризики для продовольчої безпеки та економічної стійкості країни. Розглядаються стратегії державного управління та інноваційні підходи до забезпечення стабільності продовольчого ринку в умовах кризи. Акцентовано увагу на тому, що маркетинг відіграє важливу роль у збалансуванні пропозиції та попиту на продовольчому ринку, сприяючи стабільності та сталому розвитку аграрного сектору в Україні.

Наголошено, що якщо бойові дії надалі триватимуть, можливо взагалі доведеться забути про виробництво та експорт продуктів харчування з України.

Висновки. Адаптація сільського господарства та продовольчої промисловості до умов війни є складним завданням, яке потребує співпраці між урядовими органами, представниками галузі та іншими зацікавленими сторонами.

Для подолання проблем, що виникли в Україні через воєнний час і в період після війни, важливо приймати заходи на рівні уряду, громадянського суспільства та міжнародної спільноти. Це включає відновлення інфраструктури, підтримку сільського господарства, забезпечення гуманітарної допомоги та відновлення економіки в постраждалих регіонах.

Посилання

Boiko, V. and Boiko, L. (2022), “Food security and risks for agricultural production during the war in Ukraine“. Ekonomika ta suspilstvo, 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-27 (Accessed January, 8, 2024)

Krylov, D. (2023), “Problems of Ensuring Food Security of Ukraine in Modern Conditions”, Problems of Modern Transformations. Series: Economics and Management, 7. URL: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-7-03-07

Kotchetkov, O.V. (2002), “Formation of the system of food safety indicators of Ukraine“, Ekonomika APK, 9, Pp. 142-158.

Zurayk, R. (2020), “Pandemic and food security: A view from the Global. South”, Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development, 9(3), Рp. 17–21. URL: https://doi.org/10.5304/jafscd.2020.093.01 (дата звернення: 08.01.2024)

Benton, T.G., Froggatt, A., Wellesley, L. (2022), “The Ukraine war and threats to food and energy security. Cascading risks from rising prices and supply disruptions”, Research Paper, April, URL: https://www.chathamhouse.org/sites/default/fi les/2022-04/2022-04-12-ukraine-war-threats-food-energy-security-benton-et-al_0.pdf

Cramon-Taubadel, S. Von. (2022), “Russia’s invasion of Ukraine — implications for grain markets and food security”, Agrar debatten, Mar 07, URL: https:// agrardebatten.de/agrarzukunft/russias-invasion-of-ukraine-implications-forgrain-markets-and-food-security/

Priss, O., Pugachov, M., Pugachov, V., Yaremko, I., Shchabelska, V. (2023), “The development of the world economy and the impact of the global food crisis 2022-2023”, Economic Aff airs, Vol. 68 (01s), Pp. 35-42. URL: https://www.proquest.com/ scholarly-journals/development-world-economy-impact-global-food/docview/ 2804344934/se-2

Rose, A., Zhenhua, C., Dan, W. (2023), “The economic impacts of Russia — Ukraine war export disruptions of grain commodities”. Applied Economic Perspectives and Policy, Vol. 45 (2). Pp. 645-665. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/ epdf/10.1002/aepp.13351

Berezyuk, S., Gontaruk, Y., Yasinska, B. (2023), Ensuring food security of the state in the conditions of military operations, Economy and Society, (47). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-44

Klymenko, N. H. (2022), “Ensuring food security under the martial law: status, problems, prospects”, Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini. Vol. 30. Pp. 128- 132. URL: https://doi.org/10.32843/ pma2663-5240-2022.30.22.

Nykonenko, O. (2022), “Methodological support for the formation of food security in Ukraine”, Agrosvit, vol. 9-10, Pp. 86–92. URL: 10.32702/2306-6792.2022.9-10.86

Olefir, V. (2022), “Regulation of ukraine’s commodity markets in conditions of emergency and martial state”, Ekonomika i prohnozuvannia, Vol. 9, Pp. 99-114. URL: https://doi.org/10.15407/eip2022.03.099

Ostashko, T. O. (2022), “Ukraine's agricultural export in the conditions of war and the ways of its recovery”, Economy of Ukraine, 5, 26-37. URL: http://jnas. nbuv. gov. ua/article/UJRN-0001332824.

Ostashko, Т., Shubravska, О. and Olefir, В. (2023), “Prospective directions of graine processing development in Ukraine”, Scientific Bulletin of International Association of Scientists. Series: Economy, Management, Security, Technologies, 2(4). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-4-1

Pustovoit, O. (2022), “Ukraine’s post-war economy: international aid and growth policy”, Ekonomika i prohnozuvannia, Vol. 9, Pp. 75-98. URL: https://doi.org/10.15407/eip2022.03.075

Yaremchuk, N. V. and Hontaruk, Y. V. (2022), “Prospects for the development of grain production and processing in Ukraine”, Black Sea Economic Studies, 74, 88-97. URL: https://doi.org/10.32843/bses.74-13 (accessed October, 27, 2023).

Priorities for ensuring the stability of industry and the agricultural sector of the economy of Ukraine in the conditions of a full-scale war: analitychna dopovid (2023). Sobkevych, O. V., Shevchenko, A. V., Rusan, V. M. and Zhurakovska, L. A. In Ya.A. Zhalila (Ed.). Kyiv: NISD. URL: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2023.04 (Accessed January, 18, 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

Квасній, Л., Паславська, В., Кондра, О., & Сисин, Г. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-3

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології