ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-5

Ключові слова:

фінансове забезпечення, умови воєнного часу, територіальні громади, стале інвестування

Анотація

Вступ. В статті розглянуто нові можливості для розвитку територіальних громад і необхідність фінансового забезпечення сталого інвестування, спрямованих на задоволення потреб конкретної територіальної громади. Умови воєнного стану в Україні доводять, що життєздатність територіальних громад в найбільшій мірі залежить від економічного аспекту, зокрема, належного фінансового інвестування.Начало формы У цьому зв’язку доцільним є дослідження особливостей фінансового забезпечення сталого інвестування територіальних громад в нинішніх умовах України.

Матеріали та методи. Авторами було використано наукові публікації українських та зарубіжних науковців, власні дослідження та наукові здобутки. Під час проведення дослідження використано економіко-статистичні методи для виявлення особливостей фінансового забезпечення територіальних громад, які спрямовані на забезпечення економічної ефективності, соціальної відповідальності та екологічної сталості, метод порівняння для оцінки стану територіальних громад, монографічний метод для збору і узагальнення інформації про інструменти фінансового забезпечення сталого інвестування територіальних громад в нинішніх умовах воєнного стану в Україні, метод аналізу і синтезу для вивчення літературних джерел і формулювання висновків та пропозицій, а також метод системного підходу для врахування всіх взаємопов’язаних факторів, які впливають на розв'язання проблеми.

Результати і обговорення. Акцентовано увагу на тому, що введення військового стану в Україні з лютого 2022 року істотно змінило умови життєдіяльності суспільства загалом, вплинуло на подальший розвиток територій, що утворюють місцеві територіальні громади. Обґрунтовано, що ця обстановка породжує нові виклики та завдання для територіальних громад, наголошуючи на необхідності знаходження шляхів адаптації до нових умов, розробки ефективних фінансових стратегій розвитку та забезпечення економічної стійкості. Доведено, що реалізація конкретних проектів та економічних ініціатив, спрямованих на підтримку та розвиток територій, набуває особливого значення. Обґрунтовано, що фінансове забезпечення територіальних громад та місцевих бюджетів вимагає комплексного підходу, який враховує різноманітні джерела фінансування та сприяє сталому інвестуванню в регіони.

У статті наголошено, що в контексті подальшого розвитку територіальних громад важливо активно працювати над залученням фінансових інвестицій, розвитком підприємництва, підтримкою соціальних програм та ініціатив.

Висновки. Під фінансовим забезпеченням сталого інвестування територіальних громад розуміємо  забезпечення необхідних фінансових ресурсів для функціонування та розвитку місцевих громад в межах певної території. Це важливий аспект децентралізації та розвитку самоврядування, який передбачає перехід влади та відповідальності на рівень місцевих урядових структур. Сформульовано конкретні пропозиції щодо фінансового забезпечення сталого інвестування територіальних громад в нинішніх умовах воєнного стану в Україні.

Посилання

Tsubov, L. V., Kvasnii, L. H. and Shcherban, O. Ya. (2019), “Drivers of global industrial change in the context of behavioral economics”, Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, 1(135), 15-17. URL: https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-1-3.

Ramskyi, A. (2021). Ways to Overcome Poverty and Income Inequality in the Context of New Global Challenges: the Most Important Conclusions for Ukraine. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 24(3), 53–73. URL: https://doi.org/10.18778/1508-2008.24.21

Wehrle, F. and Pohl, J. (2016), Investment Policies Related to National Security: A Survey of Country Practices, OECD Working Papers on International Investment, No. 02, OECD Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/5jlwrrf038nx-en.

Zakharin, S., Romanovska, N., Venger, V., Ramskyi, A. and Chyzhevska, M. (2022), Stimulating financing innovative activity, Social Development and Security, 12(4), 56-70. URL: https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.4.6

Voznyak, H. (2017), “Features of intergovernmental relations in the context of achieving the financial capacity of territorial communities”, Svit finansiv, 2(51), 17–28. URL: https://doi.org/10.35774/sf2017.02.017

Dub, A. R. (2019), “Financial mechanisms of state support for the socio-economic development of united territorial communities in conditions of decentralization”, Problemy ekonomiky, No. 1 (39), P. 52–58. URL: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-52-58

Polova, O. (2022), “Interbudgetary relations as an instrument of the mechanism of territorial community development”, Economy and Society, (39). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-37

Senishch, P. and Fugelo, P. (2022), “Financial and budgetary support of the socio-economic development of territorial communities in the conditions of war”, Ekonomka ta suspilstvo, vol. 39. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-89

Siryk, Z. O., Zhuk, P. V. (2017), “Investment potential of territorial communities: the essence of the concept and issues of management”, Rehional’na ekonomika, 2, 16–22.

Stupnytskyi, O. I. and Shvets, I.Iu. (2023), “Restoration of Ukraine: financial resources and tools for reconstruction and development of territorial communities”. Ukrainska shkola mizhnarodnoho innovatsiinoho pidpryiemnytstva, prava i komunikatsii. Kyiv, 2023.

World Bank; Government of Ukraine; European Union; United Nations (2023) Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment: February 2022 - February 2023 (English). Washington, D.C.: World Bank Group. URL: http://documents.worldbank.org/.

Korobchuk, T. I. and Podzizei, O. O. (2023), “Financial support for restoring the competitiveness of united territorial communities”, Ekonomika i suspilstvo. Issue 48.

Pitiulych, M. M., Krupka, A. Ia., Minkovych, V. T., Chakii, O. I. (2023), “Determinants of development and their influence on the financial stability of territorial communities”, Rehionalna ekonomika, 1.

Kvasnii, O.R. and Kvasnii, Z.V. (2021), “Ensuring the tax capacity of united territorial communities in the conditions of financial decentralization”, Rozvytok terytorialnykh hromad: pravovi, ekonomichni ta sotsialni aspekty: Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 23-24 chervnia 2021 r., Mykolaiv. Mykolaiv: MNAU, 70-72.

Hrytsko, R., Kvasnii, L., Shulzhуk Y. (2022), “Modern approaches to the management of the financial objectives of the territorial community”, Středoevropský věstník pro vědu a výzkum, 10. URL: http://czvestnic.info/ojs/index.php/cz_ojs/article/view.

##submission.downloads##

Опубліковано

27-02-2024

Як цитувати

Свінцов , О., Квасній, З., & Даниленко , Ю. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-5

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології