ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ, РИЗИК-ОРІЄНТОВАНІСТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-7

Ключові слова:

маркетингові стратегії, міжнародні компанії, споживча цінність, ризик, конкуренція, конкурентна перевага, інноваційний товар, ризик-маркетинг, гранична корисність

Анотація

Вступ. Сьогодні світовий ринок стає все більш глобалізованим та цифро візованим. Процес формування новітнього суспільства, що дістало назву – «інформаційне суспільство» сьогодні майже завершено. Процес виходу компаній на міжнародні ринки трансформувався та цифро візувався, що доводить також формування цифрової економіки і все більше використання цифрового інструментарію у всіх процесах суспільного життя. Формування маркетингової стратегії міжнародної компанії зазвичай включає в себе кілька ключових аспектів, зокрема інноваційність та ризик-орієнтованість. Метою представленої роботи є визначення ключових аспектів створення маркетингової стратегії міжнародної компанії з орієнтацією на інноваційність та ризик-орієнтованість.

Матеріали та методи. Теоретичним базисом дослідження виступають роботи провідних фахівців в галузі економіки, управління, маркетингу та міжнародних економічних відносин. Що дає змогу зробити висновки, щодо актуальності та своєчасності представленого дослідження. Основними методами дослідження виступають методи: аналізу та синтезу для визначення ключових аспектів формування маркетингової стратегії міжнародної компанії, методи дедукції та індукції для встановлення важливості для формування стратегії таких складових, як інноваційність та ризик-орієнтованість, метод порівняння, графічні та табличні методи, що дозволяють відобразити основні результати дослідження та систематизувати матеріали.

Результати і обговорення. Так до основних результатів роботи можливо віднести наступне: міжнародна компанія повинна аналізувати ринки та технології для виявлення нових можливостей та трендів; маркетингова стратегія має спрямовуватися на комунікацію інноваційного образу компанії і її продуктів для привертання уваги клієнтів; компанія може встановлювати партнерські відносини з іншими інноваційними організаціями для спільної розробки та впровадження нових ідей; міжнародна компанія повинна проводити глибокий аналіз ризиків, пов'язаних з ринковою кон'юнктурою, політичними факторами, валютними коливаннями тощо.

Висновки. Основною метою формування маркетингової стратегії міжнародної компанії є підвищення конкурентоспроможності, розвиток нових ринків та забезпечення стабільного зростання при мінімізації ризиків. На основі досліджень компанія може створювати нові продукти або модифікувати існуючі з метою задоволення потреб міжнародних ринків, ризик-орієнтована стратегія передбачає різноманіття портфелю продуктів, географічного розподілу та інших параметрів для зменшення впливу негативних факторів.

Посилання

Ambler, T. (2004), Marketing and the bottom line: The marketing metrics to pump up cash flow, Financial Times Press, London, UK

Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2016), Marketing 4.0: Moving from traditional to digital, Wiley, Somerset, UK.

Atzori, M. (2017), “Blockchain Technology and Decentralized Governance: is the StateStill Necessary?”, Journal of Governanceand Regulation, 6(1), 45-62. URL: https://doi.org/10.22495/jgr_v6_i1_p5

Cliodhna, T. (2022), “UK Digital Economy Research”. URL: https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/methodologies/ukdigitaleconomyresearch2019

Khaminich, S., Broshkov, M., Kuznietsov, E., Ptashchеnko, O., Milcheva, V. and Boiko, O. (2019), “Transformation of managerial innovations in conditions of digitalization of market relations”, International Journal of Recent Technology and Engineering 8(4), 7888-7893. URL: https://doi.org/10.35940/ijrte.D9137.118419

Krysovatyy, A. and Sokhatskya, O. (Eds.) (2018), The fourth industrial revolution: Changing directions of international investment flows. PE Yu.V. Osadtsa, Ternopil, UA.

Naldi, L., Nilsson, P., Westlund, H. and Wixeb S. (2015), “What is smart rural development?”, Journal of Rural Studies, 40, 90–101. URL: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.06.006

Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W. and Schirgi, E. (2019), Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(8), 1143-1160. URL: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A854744&dswid=-333

Bykonia, О. and Romanovska, Н. (2023), “Prospects of the trade developme prospects of the trade development in Ukraine as a country candidate for the eu membership”, Scientific Bulletin of International Association of Scientists. Series: Economy, Management, Security, Technologies, 2(3). URL: https://doi.org/10.56197/2786-5827/2023-2-3-4

Ostashko, T. and Venger, V. (2023), “Ukraine’s trade policy in Asia under multipolar globalization”, Economy and Forecasting, Vol. 2, Pp. 92–117.

URL: https://doi.org/10.15407/eip2023.02.092.

Reznikova, N.V., Rubtsova, M.Yu. and Ivashchenko, O.A. (2019), “Prospects for the development of international marketing strategies in the context of global convergence”, Efektyvna Ekonomika, 7, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7382

Bilovodska, O., Melnyk, Yu., Alenin, Yu. and Arkusha, L. (2020), “Implementation of marketing and legal tools in the process of commercialization for innovative products in strategic management and entrepreneurship”, International Journal for Quality Research, 14(4), 1261-1278. URL: https://doi.org/10.24874/IJQR14.04-18

Shtal, T., Ptashchenko, O., Rodionov, S. and Kurtsev, O. (2023), “Implementation of modern marketing tools in entrepreneurial activity”, Development Management, 22(4), 53-63. URL: https://doi.org/10.57111/econ/4.2023.53

Krysovatyy, A., Desyatnyuk, O. and Ptashchenko, O. (2023), “Digital inclusion: financial and marketing aspects”, Zhurnal stratehichnykh ekonomichnykh doslidzhenʹ, 3(14), 93-102. URL: https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.3.10

Reznikova, N., Ivashchenko, O. and Kurtsev, O. (2023), “Globalization changes as new development imperatives world economy: challenges for international marketing”, Zhurnal stratehichnykh ekonomichnykh doslidzhenʹ, 5(16), 37-44. URL: https://doi.org/10.30857/2786-5398.2023.5.4

##submission.downloads##

Опубліковано

28-02-2024

Як цитувати

Шлапак, А., Іващенко, О., & Никонюк, К. (2024). ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ, РИЗИК-ОРІЄНТОВАНІСТЬ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(1). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-1-7

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології