ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-9

Ключові слова:

маркетингові дослідження , гірничо-металургійний комплекс, промислові підприємства, маркетинг, інноваційні рішення, конкурентні переваги, складові маркетингової стратегії, адаптація, методи маркетингових досліджень, інструменти маркетингу

Анотація

Вступ. Автором було розглянуто маркетингову стратегію промислових підприємств, яка є важливим елементом успішного функціонування в умовах сучасного ринкового середовища. У цьому зв’язку, доцільним є проведення аналізу використання нових методів маркетингових досліджень на промислових підприємствах.

Матеріали та методи. Під час написання статті були використанні наукові публікації українських і зарубіжних учених, власні наукові здобутки та дослідження.

Під час проведення дослідження використовувався метод систематизації та узагальнення для з’ясування сутності поняття “маркетингове забезпечення”, метод історизму для визначення основних етапів становлення маркетингу в Україні, метод синтезу та аналізу для дослідження літературних джерел і формулювання відповідних висновків, а також метод системного підходу для встановлення всіх взаємопов’язаних факторів, що безпосередньо впливають на розв’язання окресленої проблематики.

Результати і обговорення. Акцентовано увагу на тому, що встановлення теоретичного контексту, а також змісту управління маркетинговим забезпеченням промислових підприємств, є досить важливою частиною відносно загального розуміння існуючої проблеми застосування маркетингового забезпечення, як основної концепції розвитку сучасного промислового підприємства. Досліджено сутність поняття “маркетингове забезпечення” підприємства. Визначено основні етапи становлення маркетингу в незалежній Україні.

Визначено особливості організації системи маркетингу та проведення маркетингових досліджень на підприємстві “Metinvest”. Проаналізовані такі головні складові маркетингової стратегії підприємства, як продукт, ціна, місце, промоція та загальна стратегія. Встановлено головні стратегії, а також практичні кроки, які компанія “Metinvest” може вживати для успішної адаптації під час варіаційних змін у попиті на свою продукцію.

Висновки. Використання різних методів і показників вимірювання дає змогу компанії “Metinvest” коригувати власну маркетингову стратегію, збільшуючи вплив на цільову аудиторію, а також досягаючи при цьому максимальних результатів.

Активне застосування інструментів маркетингу допомагає ефективніше розвивати бренд і підтримувати позитивний імідж підприємства перед клієнтами. Вдало побудована маркетингова стратегія підприємств вугільної галузі є важливою складовою успішного функціонування у сучасних ринкових умовах.

Посилання

Pronko, L. M. (2022), “Marketing strategy in the formation of enterprise competitiveness”, Effective economy, vol. 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2022/75.pdf

Barabanova, V. V. and Bogatyryova, G. A. (2022), Innovative marketing: a textbook. Kryvyi Rih: DonNUET Publishing House, 145 p.

Bagorka M. O. (2022), Anti-crisis marketing. Study guide. Dnipro: Zhurnfond, 344.

Korzh, M. V. and Chunikhina, T. S. (2019), “Theoretical and methodological principles of marketing support of an economic entity”, Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: International economic relations and world economy, Issue 24(3), pp. 119-124.

Nianko, V. M. and Nezdorovin O. V. (2017), “Marketing support of enterprises as a component of their successful development”, Innovative economy, 2017, vol. 11-12, pp. 190-194.

Buga, N.Y. and Yanchuk, T. V. (2020), “Marketing support of the hosting company activity. Tavriyskyi naukovyi vestnik”, Series: Economics, 2020, vol. 4, pp. 65-72. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.4.8

Pavliuk, V. (2023), “The main components of marketing support for the activities of enterprises”, Collection of materials of the Reporting Student Scientific Conference on the results of research work, pp. 323-325.

Rumyk, I. and Pylypenko, O. (2021), “Management of financial and economic activities of integrated enterprises on an innovative basis”, Scientific Notes of “KROK” University, 2021, vol. 2 (62). URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-166-175.

Savitska, O. P. (2022), “Marketing support of the activities of hotel and restaurant business enterprises”, Digital Transformations of Modernity, pp. 132-136.

Putinova, Y. E. (2019), “Marketing support of an industrial enterprise”, Economics and management of enterprises. Scientific notes of Vernadsky TNU. Series: Economics and management, vol. 30 (69), n 3. pp. 59-66.

Kavtysh, O. P. and Koda, K. A. (2020), “Management of the marketing policy of the enterprise in order to ensure its sustainable development”. Modern problems of economy and entrepreneurship: a collection of scientific papers, Issue 25, pp. 103-110.

Kovalevska, Y. P. and Yermoshenko, O. M. (2021), “Development of Ukrainian entrepreneurship and marketing: formation and current state”, Collection of scientific works of master students of the National Academy of Management. Kyiv: National Academy of Management, pp. 16-26.

Kovalchuk, S., Zaburmeha, E. and Shemchuk, O. (2022), “Formation and trends in the development of marketing in Ukraine: a modern view of the theory and practice of marketing”, Economic Sciences, Bulletin of Khmelnytsky National University, No. 6, Vol. 1, pp. 23-29.

Fomichenko, I. P., Kondratenko, O. O. (2020), “Organization of marketing activity of industrial enterprises in modern conditions of management”. Economic Bulletin of Donbas, vol. 3(61), pp. 139-145.

Pylypchuk, V. P. (2023), “Information support of marketing activities of industrial enterprises and its effectiveness”, Marketing and digital technologies, vol. 7, n 1, pp. 140-148.

Rumyk I. and Puzhianov S. (2022), “Economic approaches to the functioning of the marketing system at industrial enterprises”, Scientific Notes of “KROK” University, n 4 (68). URL: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19.

Venger, V., Romanovska, N., Chyzhevska, M. (2022), “Trends and Vectors of Development of Metallurgical Industry of Ukraine”, Ahrosvit, vol. 4, pp. 37-47 URL: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.4.37

Sánchez, F., Hartlieb, P. (2020), “Innovation in the Mining Industry: Technological Trends and a Case Study of the Challenges of Disruptive Innovation”, Mining Metallurgy & Exploration, vol. 37(4). URL: https://doi.org/10.1007/s42461-020-00262-1

##submission.downloads##

Опубліковано

29-05-2024

Як цитувати

Пижьянов, С. (2024). ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-9

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології