CХЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Галина Трипольська Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” https://orcid.org/0000-0002-8830-7036
  • Уляна Письменна ННІ «Інститут атомної та теплової енергетики» НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0123-1973
  • Олександра Кубатко Навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту Сумський Державний університет https://orcid.org/0000-0002-6869-7727

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-7

Ключові слова:

автономні генеруючі потужності, домогосподарство, відновлювана енергетика, Україна

Анотація

Вступ. У зв'язку з величезними руйнуваннями, заподіяними російською федерацією українській енергетичній інфраструктурі під час повномасштабної війни, необхідно дослідити альтернативи для децентралізованого автономного постачання електроенергії для домогосподарств. Такий перехід до децентралізованого виробництва енергії відповідає цілям України з європейської інтеграції, які визначені у Енергетичній стратегії України на період до 2050 року. Хоча конкретні дані щодо розподілу населення за місцем проживання залишаються недоступними на 2024 рік, відомо, що приблизно половина населення України мешкала у приватних одноповерхових будинках станом на 2019 рік. Перед повномасштабним вторгненням деякі українці встановили сонячні батареї на дахах, так що встановлена потужність надахових дСЕС склала 1,4 ГВт на початку 2022 року.

Матеріали та методи. Для дослідження використовувалися різні методи, включаючи системний аналіз, економіко-статистичний аналіз та графічний аналіз. Також була розрахована нормована вартість електроенергії (LCOE) для оцінки економічної доцільності встановлення автономних дСЕС.

Результати та обговорення. Нормована вартість електроенергії, виробленої автономними дСЕС, значно вища, ніж ціна на електроенергію з мережі. З урахуванням поточної динаміки цін, інвестування у автономні сонячні батареї для домогосподарств є економічно нецільовим. Для стимулювання децентралізованого виробництва та сприяння повоєнному відновленню інфраструктури необхідні додаткові заходи регуляторної політики, такі як підвищення ціни на електроенергію з мережі та зниження вартості обладнання для домогосподарств, які готові інвестувати у сонячні батареї. Також було розглянуто можливість участі домогосподарств у “зелених” аукціонах та виявлено, що така діяльність є економічно недоцільною

Висновки. Проведена оцінка підкреслює економічну недоцільність покладання винятково на автономні генеруючі потужності домогосподарств при поточних цінах на електроенергію з мережі. Так само недоцільною є участь домогосподарств в аукціонах з розподілу квот державної підтримки. Для сприяння розвитку автономної відновлювальної енергетики для домогосподарств пропонується компенсація частини витрат на обладнання як основна схема державної підтримки. Крім того, потрібні заходи зі зниження вартості позичкового капіталу для українських домогосподарств.

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine (2023), Decree of the Cabinet of Ministers “On Approval of the Energy Strategy of Ukraine until 2050” dated April 21, 2023, No. 373-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2023-р#Text

DEA (2024), Urgent Technology Catalogue for the Ukrainian Power Sector. Danish Energy Agency, Ministry of Energy of Ukraine. URL: https://mev.gov.ua/sites/default/files/2024-02/udepp_urgent_technology_catalogue_for_ukrainian_power_sector_utc4upc_3.pdf

NBU (2024), Review of Banking Sector. February 2024. National Bank of Ukraine URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2024-02.pdf?v=7

Trypolska, G. and Rosner, A. (2022), The Use of Solar Energy by Households and Energy Cooperatives in Post-War Ukraine: Lessons Learned from Austria. Energies, 15, 7610. https://doi.org/10.3390/en15207610.

Geletukha, H. H., Zheliezna, T. A., Dragnev, S. V. and Haidai, O. I. (2022), Analysis of Measures for Ukraine's Complete Abandonment of Russian Natural Gas. Heat and Power Engineering, 44(2). https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2022.4

Zheliezna, T. A., Dragnev, S. V. and Bashtovyi, A. I. (2022), Analysis of Successful Examples of Thermal Energy Production from Agrobiomass in Europe. Heat and Power Engineering, Vol. 44, Is. 2. URL: https://doi.org/10.31472/ttpe.2.2022.5

Kudria, S. O., Tuchynskyi, B. H. and Ivanchenko, I. V. (2019), Analytical overview of updated assessments regarding the prospects of wind energy development. Renewable Energy, (3), 42-47. URL: https://doi.org/10.36296/1819-8058.2019.3(58).42-47

Yarosh, Y., Kukharets, M., Kukharets, N., Kukharets, V. and Kukharets, V. (2019), Monitoring the Potential of Side Biomass of Grain Crops for Energy Needs in Ukraine. Scientific Horizonts, № 9 (82) URL: https://doi.org/10.33249/2663-2144-2019-82-9-64-72

Ivanov, G. A., Blinov, I. V., Parus, Ye. V. and Miroshnyk, V. O. (2020), Components of models for analyzing the impact of renewable energy sources on the market value of electricity in Ukraine. Technical Electrodynamics, pp. 72-75. URL: http://jnas.nbuv.gov.ua/j-pdf/TED_2020_4_16.pdf

Lezhniuk, P. D., Komar, V. O., Hunko, I. O. and Povstianko, K. O. (2024), Guarantee of Origin of Electricity in the Local Power System with Renewable Energy Sources. Energy: Economics, Technologies, Ecology, Vol. 1, Pp. 114-119. URL: https://ela.kpi.ua/items/b6501bed-5d2c-467e-bbb1-a80243728598

Matiakh, S. V., Reztsov, V. F. and Surzhik, T. V. (2022), Prospects of Using Hybrid Solar Panels. In Proceedings of the XXII International Scientific and Practical Online Conference “Renewable Energy and Energy Efficiency in the 21st Century”. URL: https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/228c07b0-98f0-4720-8d84-125b50f2388b/content

Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Law of Ukraine “On Amendments to Some Laws of Ukraine Regarding Ensuring Competitive Conditions for the Production of Electricity from Alternative Energy Sources” dated April 25, 2019, No. 2712-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2712-19#Text

Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Decree of the Cabinet of Ministers “On Introduction of Competitive Conditions for Stimulating Electricity Production from Alternative Energy Sources” dated December 27, 2019, No. 1175. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2019-п#n604

CEER (2018), Tendering procedures for RES in Europe: State of play and first lessons learnt. The Council of European Energy Regulators. Public Document. URL: https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/167af87c-5472-230b-4a19-f68042d58ea8

Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine. “On Amendments to Some Laws of Ukraine to Improve the Conditions for Supporting Electricity Production from Alternative Energy Sources” dated July 21, 2020, No. 810-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

29-05-2024

Як цитувати

Трипольська, Г., Письменна, У., & Кубатко, О. (2024). CХЕМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-7

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології