УМОВИ СПРИЯННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНО-СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ І НАБУТТЮ БАЖАНИХ КОНКУРЕНТНИХ Й РЕПУТАЦІЙНИХ ПЕРЕВАГ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-4

Ключові слова:

базова система адміністративного менеджменту підприємства (організації, установи), виробничий профіль підприємства (організації, установи), тотальна digital-трансформація (дигіталізація; цифровізація) підприємства (організації, установи), ресурси (складові) тотальної дигіталізації (цифровізації) підприємства (організації, установи), композиційні закони і принципи адміністративного менеджменту

Анотація

Вступ. В умовах глобалізації економіки і тотальної дигіталізації перед керівництвом будь-якої юридичної особи постають нові виклики. Вони пов’язані з необхідністю своєчасно та адекватно-фахово оцінювати місце і роль складових базової системи адміністративного менеджменту й характеристик виробничого профілю, як головних компонентів змістовно-методичної основи для гарантування дієвості загально-організаційної системи управління, шляхом комплексного, оптимально-адаптованого застосування теоретичного та методично-прикладного потенціалу важелів організування продуктивної і результативної діяльності, та, що не менш важливо, – сучасно-технологічних засобів ефективного стійкого розвитку і здобуття бажаних конкурентних та репутаційних переваг.

Матеріали та методи. Аналіз наукових джерел свідчить про те, що дослідження умов стосовно комплексному сприянню цілеспрямовано-стійкому розвитку і набуттю бажаних конкурентних й репутаційних переваг практично не здійснювалися. Напрацювання вчених дали змогу авторам обґрунтувати об’єктивну доцільність більш ефективно-прикладного застосування такого порядку й запропонувати означене для вдосконалення теоретико-методологічних основ адміністративного менеджменту з метою покращення практичних здобутків юридичних осіб. Для цього було використано відповідні наукові способи досягнення сформованої мети, а саме: термінологічний метод; абстрактно-логічний метод; монографічний метод; діалектичний метод пізнання процесів та явищ; табличний метод.

Результати і обговорення. Уточнено дефініцію термінів “базова система адміністративного менеджменту підприємства (організації, установи)” і “виробничий профіль підприємства (організації, установи)”, запропоновано авторське тлумачення термінів “тотальна digital-трансформація (дигіталізація; цифровізація) підприємства (організації, установи)” та “ресурси (складові) тотальної дигіталізації (цифровізації) підприємства (організації, установи)”. Обґрунтовано їх взаємозв’язок. Визначено перелік ключових критеріїв, що вказують на стійкість конкурентних і репутаційних переваг в умовах глобальної економіки і для середовища тотальної дигіталізації. Узагальнено та уточнено основні принципи і механізми, що притаманні цифровій економіці. Акцентовано увагу на тому, що для впровадження композиційної загально-організаційної системи управління, яка сприятиме стійкому розвитку і здобуттю бажаних конкурентних та репутаційних переваг, крім вище зазначеного, необхідно фахово-адаптовано використовувати на практиці, систематизовані й подані в авторському трактуванні, композиційні закони і принципи адміністративного менеджменту. Наголошено, що за умови розуміння обґрунтованого, потрібно провести адміністративні заходи з офіційно-документального унормування такого порядку дій.

Висновки. Викладене в статті має спонукати всі заінтересовані сторони будь-якої юридичної особи, особливо керівний орган, усвідомлено-відповідально оцінювати місце і роль кожного окремого показника базової системи адміністративного менеджменту щодо сприяння стійкому розвитку й здобуттю бажаних конкурентних та репутаційних переваг. Для цього автори рекомендують відповідальним за означений напрям роботи штатним працівникам обов’язково розробляти Положення “Про інформаційну політику підприємства (організації, установи)”, а також реально-фахову “дорожню карту”, що забезпечить своєчасно-раціональну та оптимально-адаптовану реалізацію запропонованого.

Біографії авторів

Михайло Міненко , директор ТОВ “Річдейфул”

доктор економічних наук, професор

Вадим Машталір , Національний університет оборони України

доктор історичних наук, професор

Посилання

Minenko, M. A. (2019), “Sustainable competitive advantages in the conditions of market globalization”. Ekonomichnyy visnyk NTUU “KPI”, no 6, URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/182607 (Accessed: 20 September 2023).

Minenko, M. A., Minenko, L. M., Marchenko, A. O. and Marchenko, P. A. (2023), “Digitalisation in the context of the globalisation of the world and the total use of digital technologies”, Efektyvna ekonomika, no 9, URL: https://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.9.20.

Chernyshev, D. O., Ryzhakov, D. A., Khomenko, O. M., Petrukha, S. V., Kucherenko, O. I. and Horbach, M. V. (2021), “Digital technologies as innovative trends of structural and transformational shifts in the management system of stakeholder enterprises construction”, Upravlinnya rozvytkom skladnykh system, no 46, URL: https://doi.org/10.32347/2412- 9933.2021.46.118-130.

Fernandez, E. B. and Brazhuk, A. (2024), “A critical analysis of Zero Trust Architecture (ZTA)”, Computer standards & Interfaces, vol. 89, URL: https://doi.org/10.1016/j.csi.2024.103832.

Sugawara, S. (2017), “Survey of Cloud-Based Content Sharing Research: Taxonomy of System Models and Case Examples”, IEICE transactions on communications, vol. E100B, no 4, URL: https://doi.org/10.1587/transcom.2016EBI0001.

Suthaharan, S. (2019), “Big data analytics: Machine learning and Bayesian learning perspectives-What is done? What is not?”, Wiley Interdisciplinary Reviews-Data Mining and Knowledge Discovery, vol. 9, no 1, URL: https://doi.org/10.1002/widm.1283

Pisoni, G. and Molnar, B. (2024), “AI-Based Solution for Sustainability Tracing for Companies”, International Journal of Knowledge Management, vol. 20, no 1, URL: https://doi.org/10.4018/IJKM.340723

Abasaheb, S. A. and Subashini, R. (2024), “Enhancing HR Efficiency Through the Integration of Artificial Intelligence and Internet of Things: A Study on AI Implementation in Human Resource Management”, EAI endorsed transactions on scalable information systems, vol. 11, no 2, URL: https://doi.org/10.4108/eetsis.4208

Vesperini, A., Bel-Hadj-Aissa, G., Capra, L. and Franzosi, R. (2024), “Unveiling the geometric meaning of quantum entanglement: Discrete and continuous variable systems”, Frontiers of Physics, vol. 19, no 5, URL: https://doi.org/10.1007/s11467-024-1403-x.

Al-Sulami, Z. A., Ali, N., Ramli, R. and Lu, S. F. (2024), “Towards a comprehensive understanding of blockchain technology adoption in various industries in developing and emerging economies: a systematic review”, Cogent Business & Management, vol. 11, no 1, URL: https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2294875

Chyzhevska, M., Romanovska, N., Ramskyi, A., Venger, V., Desiatko, A. Dual Impact of Crypto Industry Technologies on the Energy Poverty. CEUR Workshop Proceedings, 2023, 3421, pp. 293–299.

Van, Chunzhi, Yatsyshyn, S. P., Lysa, O. V., Midyk, A-V. V. (2014), “Cyber-physical systems and their software”, Measuring Equipment and Metrology, iss. 75, URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/sep/14522/06st.pdf

Hrynʹko, P. L. (2020), “Methodology of managing innovative business development in the conditions of the digital economyи”: Diss. ... Dr. Econ. Sci.: 08.00.04. Kharkiv state University of Food and Trade, Kharkiv, Ukraine.

Hrinʹko, A. P., Hrynʹko, P. L., Ushakova, N. H., Androsova, T. V., Kulinich, O. A., Pominova, I. I. (2022), “Methodology of business management in the context of digitalisation : a monograph”, Kharkiv, MONOHRAF, URL: https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/6410

Synyepupova, T. (2019), Kompozytsiya: totalʹnyy kontrolʹ. Yak stvoryty dyzayn bez vizualʹnoho smittya [Composition: total control. How to create a design without visual garbage], Vyd vo “ArtHuss”, Kyyiv, Ukraine.

##submission.downloads##

Опубліковано

29-05-2024

Як цитувати

Міненко , М., Машталір , В., & Міненко, Л. (2024). УМОВИ СПРИЯННЯ ЦІЛЕСПРЯМОВАНО-СТІЙКОМУ РОЗВИТКУ І НАБУТТЮ БАЖАНИХ КОНКУРЕНТНИХ Й РЕПУТАЦІЙНИХ ПЕРЕВАГ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-4

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології