ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДОБУВАННЯ ЛІТІЄВИХ РУД ТА ВИРОБНИЦТВА ЛІТІЙМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Володимир Хаустов Державна установа “Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України” https://orcid.org/0000-0003-3572-7595

DOI:

https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-5

Ключові слова:

літієва галузь, літієві руди, петаліт, сподумен, літіймістка продукція, технології збагачення літієвих руд та отримання літію, ринки літію, виробники літію, перспективи розвитку виробництва літію

Анотація

Вступ. Подальший розвиток країни та повоєнне відновлення економіки України викликають необхідність пошуку нових перспективних та економічно доцільних напрямів розвитку галузей промисловості та проривних технологій. В останні роки в світі стрімко розвивається літієва промисловість внаслідок, головним чином, переходу на використання електромобілів замість автомобілів з дизельними та бензиновими двигунами і використання літієвих акумуляторів як джерела енергії, відмови від екологічно шкідливих свинцево-кислотних акумуляторів і інше. Зростання попиту на літій призвело до різкого зростання його ціни на світових ринках і зробило стратегічно важливим матеріалом. Оскільки Україна є однією з небагатьох країн світу з великими запасами літієвих руд, то можливим перспективним напрямом розвитку країни є становлення вітчизняної літієвої промисловості на основі видобування літієвих руд та виробництва літіймісткої продукції з використанням сучасних екологічно безпечних та економічно ефективних технологій.

Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є загальні та спеціальні наукові методи: діалектичний метод пізнання, аналізу та синтезу, узагальнення інформації, монографічного дослідження, абстракції, порівняння, статистичні методи дослідження цифрових даних.

Результати і обговорення. Проведені дослідження показали стрімке зростання в останні роки попиту на концентрати літієвих руд, літію та літіймісткої продукції в світі. За результатами геологорозвідки часів СРСР, Україна є однією з небагатьох країн світу на території якої знаходяться літієві родовища. За оптимістичними прогнозами, на території України знаходиться до 10 % розвіданих світових запасів літію. У сьогоднішніх цінах це понад $80 млрд. Але на сьогодні літій в Україні не видобувають. Це пов’язано з унікальністю кожного родовища, яке не має аналогів в світі. Тому під кожне родовище має розроблятися своя технологія селекції та збагачення, а потім отримання літіймісткої матеріалів.

Існуючі в світі технології переробки руд у вигляді мінералів, передбачають отримання літіймістких матеріалів з сподуменових руд. А в Україні  рудні родовища або петалітові, які важко збагачувати, або петаліт-сподуменові, або навіть танталові, ніобійові, рубідійові. Є навіть рідкісне родовище, в якому літій знаходиться у вигляді мінеральних кукеїтів. Все це унеможливлює застосування наявних в світі технологій і обладнання для отримання літіймісткої продукції з петалітових або петаліт-сподуменових українських руд і вимагає розробки абсолютно нових чисто українських технологій. Можливо на основі гідрометалургії та комплексоутворення.

 Унікальність українських родовищ літію унеможливлює торгівлю концентратами руди. Тобто концентрат української руди нікому крім нас більше не потрібен і просто торгувати рудним концентратом не вдасться. Але це створює можливість побудови повного вітчизняного ланцюжка доданої вартості від видобутку руди до випуску продукції. Тому на основі аналізу даних геологорозвідки родовищ літію, наявних технологій збагачення і отримання літіймісткої продукції, сучасного стану освоєння родовищ літію в Україні, показані перспективи та проблеми розвитку цієї галузі в Україні.

Висновки. Видобування літієвих руд та виробництво літіймісткої продукції в Україні може стати одним з першочергових завдань, як один з найбільш економічно перспективних напрямів розвитку, якщо буде проводитись на основі нових вітчизняних технологій, для чого необхідно провести доопрацювання наявних наукових розробок українських науковців та створити умови для розвитку літієвої галузі.

Посилання

Hampel, C. A. (1954), Rare metals handbook. Reinhold Pub. Corp. 657 p.

Andriievskyi, I. D., Korzhnev, M. M., Ponomarenko, P. I. (2005), Reforming the economic mechanism of subsoil use: the regulator of economic, ecological and social security of the country: monograph. K.: VPTs “Kyivskyi universytet”, 195 p.

Haletskyi, L. (2003), “Strategy for the development of mineral resources of Ukraine”, Heoloh Ukrainy, vol. 1, pp. 25-30.

Danylyshyn, B. M., Dorohuntsov, S. I., Mishchenko, V. S., Koval, Ya. V. and other. (1999), Natural resource potential of sustainable development of Ukraine, K.: Nauk. dumka, 716 p.

Druhov, O. O., Piatnochka, B. V., Paska, R. P., Maksymiv, I. D. and Tkachyk, V. Z. (2024), Theoretical principles of risk classification of investment in innovative projects. Academic Visions, 27.

Environmental geology: textbook (2005) /za red. M. M. Korzhneva, K.: VPTs “Kyivskyi universytet”, 257 p.

Ivanukh, R. And Danylyshyn, B. (1995), Ukraine's natural resource potential and ways to increase its use, Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 39-45.

Kyryllov, S.O. (2022), “About the prospects for the development of lithium production and chemical current sources in Ukraine. Production of lithium from mineral raw materials” (Transcript of the report at the meeting of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine), URL: https://doi.org/10.15407/visn2022.07.081

Mala hirnycha entsyklopediia [Small Mining Encyclopedia] (2007): in 3 volumes / Ed. V. Biletskyi. Donetsk: Skhidnyi Vydavnychyi dim, vol. 2, 670 р.

Mykhailov, V. A. (2023), Strategic minerals of Ukraine and their investment attractiveness: monohrafiia, K. : VPTs “Kyivskyi universytet”, 371 p.

Pavlyshyn, V. I., Baklan, H. F., Buhaienko, V. M. ta in. (2000), “Scientific tasks of the development of the mineral and raw material base of rare metals of Ukraine”, Mineralogical journal, 22, Vol. 1, pp. 5-20.

Syvyi, M., Paran’ko, І., Ivanov and other (2013), Heohrafiia mineralnykh resursiv Ukrainy. [Geography of mineral resources of Ukraine], Prostir М, 684 p.

Tretiakov, Yu. (1997), Mineral and raw material base and strategic types of mineral raw materials of the world and Ukraine. Mineral resources of Ukraine, vol. 1–2, 382 p.

Iakovlev, Ye. O. (2005), Mineral and raw material base and strategic types of mineral raw materials of the world and Ukraine. Mineral resources of Ukraine, vol. 5, p. 84-90.

Yatskov, M. V., Korchyk, N. M., Kyryliuk, S. V. and Prorok, O. A. (2014), Technologies for obtaining lithium from aqueous solutions, Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management. Visnyk Natsional'noho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, vol. 2(66), pp. 277-285, URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/2361/1/Vt6635.pdf

Hromov, O. (2021), Reserves have been prospected. But how to take them?, Uriadovyj kur'ier, 2021.09.25. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zapasi-rozvidano-yak-yih-uzyati/

##submission.downloads##

Опубліковано

29-05-2024

Як цитувати

Хаустов, В. (2024). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДОБУВАННЯ ЛІТІЄВИХ РУД ТА ВИРОБНИЦТВА ЛІТІЙМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології, 3(2). https://doi.org/10.56197/2786-5827/2024-3-2-5

Номер

Розділ

Науковий вісник Міжнародної асоціації науковців. Серія: економіка, управління, безпека, технології